Άρδην, να αλλάξουμε ρότα· άρδην, να αποκαθηλώσουμε το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα·

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Παραίτηση Τάσου Λύτρα από την θέση του Γενικού Διευθυντή του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»


Η δήλωση παραίτησης του  Τάσου Λύτρα από την θέση του Γενικού Διευθυντή του Μητροπολιτικού Φορέα Περιβαλλοντικών και

Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»  
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ:
1) Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη,
2) Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο,
3) Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Του Αναστασίου Λύτρα του Ματθαίου (α.δ.τ. ΑΖ 510612) τ. δικηγόρου, από την
θέση του Γενικού Διευθυντή του Μητροπολιτικού Φορέα Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης
Τρίτσης» (ΦΕΚ Υ.Ο.Ο.Δ. 57/8-2- 2017).

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Αγαπητοί υπουργοί,
Τον Φεβρουάριο 2017 μου κάνατε την τιμή να με ορίσετε ως Γενικό Διευθυντή του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» στo οποίο είχε πρόσφατα συσταθεί φορέας διαχείρισης.
Η συστηματική εμπλοκή μου στο πάρκο, όμως, είχε αρχίσει από τον Ιούλιο 2016,
όταν, μαζί με άλλα ενεργά μέλη του περιβαλλοντικού και αυτοδιοικητικού κινήματος της δυτ. Αθήνας, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να προτείνουμε βιώσιμη λύση για το πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» σε αντιπαράθεση με την έως τότε προωθούμενη. Τα «καινοτόμα» χαρακτηριστικά της πρότασής μας ήταν: α) η εξασφάλιση σταθερής και επαρκούς χρηματοδότησης μέσω των ΚΑΠ ως αντιστάθμισμα των περιβαλλοντικών υπηρεσιών του πάρκου στους δήμους της Αττικής, β) η πρωτογενής εγκατάσταση του νέου φορέα στο πάρκο χωρίς να αποτελεί καθολικό ή ειδικό διάδοχο σχήμα των προηγούμενων φορέων διαχείρισης του πάρκου (που είχαν «βεβαρημένο»
παρελθόν), γ) ο σαφής προσδιορισμός των σκοπών του νέου φορέα και των
θεματικών αξόνων των δραστηριοτήτων του, ώστε να διασφαλισθεί ο
περιβαλλοντικός και εκπαιδευτικός χαρακτήρας του πάρκου. Η πρότασή μας, στα
ουσιαστικά της γνωρίσματα, υιοθετήθηκε από το ΥΠΕΝ και αποτυπώθηκε σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων, ψηφίστηκε και έγινε νόμος (νόμος 4414/2016 άρθρα 51-60). Στην σύνταξη του σχεδίου νόμου επίσης συνέβαλα εθελοντικά ως νομικός, συνεργαζόμενος με τους συναδέλφους του ΥΠΕΝ.
Επίσης εθελοντικά συνέβαλα στην εγκατάσταση του νέου Φορέα Διαχείρισης στο
πάρκο και στην αντιμετώπιση των λειτουργικών και άλλων προβλημάτων που
αντιμετώπισε, από την συγκρότηση του Δ.Σ. αυτού (Οκτώβριος 2016) μέχρι τον
ορισμό μου ως Γενικό Διευθυντή.
Συνεπώς οι όψιμοι ισχυρισμοί διαφόρων εξωθεσμικών παραγόντων ότι με βρήκαν
και με πρότειναν στην θέση που ορίστηκα δεν έχουν καμία απολύτως βάση.
Από την ανάληψη των καθηκόντων μου μέχρι σήμερα, έκανα, με ανιδιοτέλεια, ότι περνούσε από το χέρι μου, σύμφωνα με την πολιτική μου συγκρότηση, τις αρχές μου, τις ειδικές γνώσεις και τις εμπειρίες μου, ως οργανικό μέλος ενός συλλογικού εγχειρήματος, για να λειτουργήσει ο νέος Φορέας σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία ως φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να αναλάβει και στην πράξη την

2
διαχειριστική ευθύνη του Πάρκου, να εκπληρωθούν οι πάσης φύσεως εργοδοτικές υποχρεώσεις του έναντι των εργαζομένων (από την πληρωμή των δεδουλευμένων τους έως την προμήθεια ενδυμάτων εργασίας και ειδών ασφαλείας), να επισκευασθούν τα μηχανήματα και τα εργαλεία του Πάρκου, αλλά να γίνει προμήθεια και νέων ώστε να καταστεί αποδοτική η εργασία των τριών κηπουρών του, να οργανωθούν και να συστηματοποιηθούν οι καθημερινές εργασίες καθαριότητας και δενδροκομίας, να υπερασπισθώ την δημόσια περιουσία (με χαρακτηριστικό
παράδειγμα την αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίσθηκε η καταστροφή
γεώτρησης του Πάρκου από όργανα του δήμου Ιλίου), να συναφθεί προγραμματική σύμβαση με τον ΑΣΔΑ ώστε: 

α) να τροφοδοτηθούν εκ νέου οι λίμνες με επαρκή ποσότητα νερού με την αποκατάσταση της λειτουργίας του αντλιοστασίου της Εσχατιάς, β) να γίνουν έγκαιρα οι εργασίες αποψίλωσης σε όλη την έκταση του
Πάρκου και να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, γ) να γίνουν στο ανοικτό θέατρο οι αναγκαίες εργασίες επισκευής και συντήρησης και να λειτουργήσει εκ νέου, ενώ άλλες εργασίες θα συνεχισθούν το 2018, να γίνουν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης και σε άλλες υπαίθριες και κτιριακές υποδομές, να αναλάβει ο Φ.Δ. την διαχειριστική ευθύνη του ναυδρίου του Απ. Παύλου και να γίνουν σε αυτό οι αναγκαίες εργασίες επισκευών για να μπορεί να λειτουργήσει εκ νέου, να αρχίσει η φύλαξη του Πάρκου, να εισαχθεί η Κοινωνική Οικονομία με την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, να αποκτήσει ο Φ.Δ. τους αναγκαίους κανονισμούς κ.α.
Όλα αυτά, παρά την παντελή έλλειψη υπηρεσιών, έγιναν κατορθωτά χάρις, όχι
μόνον στις προσωπικές μου επίμονες και συνεχείς προσπάθειες, αλλά και στην
καθοριστική συνεισφορά μελών του Δ.Σ. και πρώτ’ απ’ όλα του Ταμία, που σε στενή συνεργασία αφιερώσαμε πολλές ώρες, για να επιλύσουμε όλα τα ζητήματα σύννομης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Φ.Δ. Επίσης όλα αυτά, τόσο τα έργα όσο και τα πρόσωπα που εργάσθηκαν γι’ αυτά, άρα και η συνεισφορά του καθενός, είναι ελέγξιμα και αποδείξιμα.
Το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας είναι απτό αφού κατορθώσαμε μέσα στον
πρώτο χρόνο λειτουργίας του Φ.Δ. να ανατραπεί η αρνητική εικόνα του Πάρκου και να τεθούν οι βάσεις για την ανάταξή του, όπως και το εγχείρημα να βρεί πολλούς υποστηρικτές ανάμεσα στους επισκέπτες και τους φίλους του Πάρκου.
Θα είχαν επιτευχθεί πολύ περισσότερα πράγματα αν δεν δρούσαν δύο αρνητικοί
παράγοντες που δημιούργησαν ένα ασφυκτικό περιβάλλον στον Φ.Δ. Ο πρώτος είναι η εμπλοκή στην διαχείριση του Φορέα ακαδημαϊκών ορισμένης νοοτροπίας που είχε ως συνέπεια την μεταφορά σ’ αυτόν αντίστοιχων αντιλήψεων και μεθόδων που δεν βοήθησαν ούτε βοηθούν στην ομαλή λειτουργία και την επίτευξη των σκοπών του

3
Φ.Δ. Η σύμπτυξη και λειτουργία από αυτούς εξωθεσμικού κέντρου λήψης
αποφάσεων και ενεργειών έχει ως αποτέλεσμα την μετατροπή του Δ.Σ. σε
διακοσμητικό όργανο το οποίο επικυρώνει ειλημμένες αποφάσεις και επιλογές. Ο
δεύτερος είναι η συστηματική εμπλοκή στα ζητήματα διοικητικής λειτουργίας και
δράσης του Φ.Δ. κομματικών παραγόντων οι οποίοι αδυνατούν να αντιληφθούν ότι πρόκειται για φορέα δημόσιας διοίκησης.
Η αναπόφευκτη σύγκρουσή μου μαζί τους έχει ως υπόβαθρο όχι μόνον
διαφορετικές αντιλήψεις για την δημόσια διοίκηση, αλλά και διαφορετικές αντιλήψεις και επιδιώξεις για το ίδιο το Πάρκο και τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα του. Η σύγκρουση αυτή έφτασε μέχρι την συστηματική απαξιωτική συμπεριφορά σε βάρος μου ακόμη και στην εκτόξευση εναντίον μου υποτιμητικών φράσεων, ύβρεων και απειλών.
Οι ασυμβατότητες που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ μας είναι τέτοιες που δεν
μπορούν να επιλυθούν με οποιονδήποτε ομαλό τρόπο.
Γι’ αυτό σας υποβάλλω την παραίτησή μου από την θέση που κατέχω και
παρακαλώ να την κάνετε δεκτή, απευθύνοντας σε σας τις ευχαριστίες μου τόσο για την εμπιστοσύνη σας όσο και για την άψογη, μέχρι σήμερα, συνεργασία μας.

Με τιμή

Τάσος Λύτρας

Δείτε την διάλεξη του π. Γ. Μεταλληνού: «Παράδοση και Ανακαίνιση: Η Ορθοδοξοπατερική εκδοχή» (βίντεο)

Στα πλαίσια των διαλέξεων, της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού  «Παράδοση και εκσυγχρονισμός – Δίλημμα ή σύνθεση;» την Τρίτη 23 Ιανουαρίου στις 19.00 o ομότιμος καθηγητής θεολογίας και συγγραφέας π. Γεώργιος Μεταλληνός πραγματοποίησε διάλεξη με τίτλο:«Παράδοση και Ανακαίνιση: Η Ορθοδοξοπατερική εκδοχή»

Κύκλος διαλέξεων Γ. Καραμπελιά: Η Αριστερά και το «Μακεδονικό» Ζήτημα (βίντεο)Σε μια σειρά δέκα διαλέξεων, ο Γιώργος Καραμπελιάς –στηριζόμενος στην παράθεση των ιστορικών στοιχείων και τη θεωρητική επεξεργασία των ιδεολογικών προταγμάτων που διατυπώθηκαν τους δύο τελευταίους αιώνες– θα προσπαθήσει να διερευνήσει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα μιας πιθανής διεξόδου. To Κίνημα Άρδην οργάνωσε την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 στις 19.00 τη διάλεξη με θέμα: "Η τομή των βαλκανικών πολέμων, η Φεντερασιόν και οι απαρχές της διάρρηξης εθνικού-κοινωνικού στοιχείου".στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού «Ρήγας Βελεστινλής», Ξενοφώντος 4, Σύνταγμα, Αθήνα.

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

Δελτίο Τύπου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο Πάρκο Τρίτση


Με αφορμή την σημερινή κινητοποίηση του Δήμου Ιλίου για το θέμα της χρήσης των
αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»,

ο Φορέας Διαχείρισης
Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και
Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», που με βάση το Ν.4414/2016
ανέλαβε την αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευση του δημόσιου κτήματος «Πάρκο
Τρίτση», εξέδωσε την πιό κάτω ανακοίνωση:

ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Η διοίκηση του Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης", από τις 28 Απριλίου
2017, γνωστοποίησε δημόσια την απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Με αυτή
την απόφαση κανένα γήπεδο στο Πάρκο δεν θα κλείσει, τα σωματεία και οι αθλητές
μπορούν να αθλούνται ελεύθερα. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις παραχωρούνται στον
Δήμο Ιλίου και η Πράξη Παραχώρησης είναι έτοιμη από τον Νοέμβριο του 2017.
Ειδικότερα, στις 13 Νοεμβρίου 2017, η Διοίκηση του Πάρκου έστειλε στον Δήμο Ιλίου και
προσωπικά στον κ. Δήμαρχο, την Πράξη Παραχώρησης, για την απευθείας μεταβίβαση
της χρήσης και εκμετάλλευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, χωρίς καταβολή
οποιουδήποτε ανταλλάγματος, στον Δήμο Ιλίου. Ο Δήμος έκτοτε ούτε απάντησε, ούτε
υπέγραψε, ούτε έρχεται να παραλάβει τις αθλητικές του εγκαταστάσεις!
Αντί αυτού, δυστυχώς η δημοτική αρχή Ιλίου παριστάνοντας τον "αγανακτισμένο λαό"
απέκλεισε σήμερα, μαζί με οπαδούς της για δεύτερη φορά τα γραφεία του Πάρκου
εμποδίζοντας το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάσει.
Θέλουμε να ενημερώσουμε ότι:
1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις ως χρήση έχουν περιέλθει στον Δήμο Ιλίου είτε ο
Δήμαρχος υπογράψει είτε όχι. Ο Δήμος τις χρησιμοποιεί και ουδείς τον εμποδίζει. Το
δηλώσαμε από πέρσι τον Απρίλιο και ολοκληρώσαμε, μέσα σε λίγους μήνες, ότι δεν
μπόρεσε να πράξει ο ίδιος εδώ και είκοσι χρόνια! Συντάξαμε τις απαραίτητες πράξεις για
την παραχώρηση απελευθερώνοντας τις αθλητικές εγκαταστάσεις από τα θεσμικά
προβλήματα. Είναι θέμα λοιπόν του Δήμου Ιλίου και μόνον να έλθει να υπογράψει το
διοικητικό έγγραφο ολοκληρώνοντας και τυπικά τη διαδικασία.
2. Παρότι η κατάληψη χώρων και η παρεμπόδιση συνεδρίασης δημόσιων οργάνων είναι
ποινικό αδίκημα - ταιριαστό ίσως σε εφήβους λόγω άγνοιας - αταίριαστο όμως σε
έμπειρους δημάρχους, το κατανοούμε μόνον ως έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας
στον Ίλιον. Πιθανόν η δημοτική αρχή έχει ανάγκη να κατασκευάσει ανύπαρκτους
εχθρούς. Πιθανόν επίσης να εκλαμβάνει την ευγένεια απέναντι στην αγένεια, την
ειρηνική διάθεση μας απέναντι στους τραμπουκισμούς και την άρνηση μας να
καλέσουμε την αστυνομία απέναντι στα αδικήματα αποκλεισμού ανθρώπων και βίαιης
διακοπής συνεδριάσεων ως αδυναμία. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τον κύριο
Δήμαρχο, ότι αυτό αποτελεί επιλογή μας. Επιλογή δημοκρατικού διαλόγου και
διατήρησης κλίματος συνεργασίας με την αυτοδιοίκηση για το καλό του Πάρκου
"Αντώνης Τρίτσης" και των τοπικών κοινωνιών.
Αγαπητοί φίλοι της δημοτικής αρχής Ιλίου ματαιοπονείτε. Το στήσιμο σκηνών βίας για
τις προεκλογικές τηλεοπτικές εικόνες είναι έξω από τον πολιτισμό μας. Και βέβαια δεν
έχει θέση σε έναν χώρο οικολογίας, ένα πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σαν
αυτό που όλοι θέλουμε να φροντίσουμε και να βελτιώσουμε. Για αυτό σας προτείνουμε
να ξανασκεφτείτε. Το έγγραφο της παραχώρησης περιμένει την υπογραφή σας.

Από τη διοίκηση του Πάρκου Τρίτση

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Περιστερίου σε συνεδρίασή του στις 23/01/2018, μετά
από διεξοδική συζήτηση, ομόφωνα κατέληξε
στο παρακάτω ψήφισμα ενάντια στην κατασκευή
πολυκαταστήματος στην Ακαδημία Πλάτωνος, που έχει ως εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Περιστερίου δηλώνει με τον πλέον κατηγορηματικό
τρόπο την αντίθεσή του στην δρομολογούμενη κατασκευή και λειτουργία του πολυκαταστήματος
(Academy Gardens) στην Ακαδημία Πλάτωνος.
Διαχρονικά με ψηφίσματα, αποφάσεις και υπογραφή στην προσφυγή προς το Συμβούλιο
της Επικρατείας, έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας.
Επικαιροποιώντας το τελευταίο ψήφισμα με αριθ. πρωτ. 25569/26-6- 2017,
«……… Στις 9 Μαΐου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής αποφάσισε να δώσει το
πράσινο φως για την κατασκευή του Mall της πολυεθνικής Artume-BlackRock στο χώρο του πρώην
εργοστασίου Μουζάκη, στα όρια Ακαδημίας Πλάτωνος -Περιστερίου, με εισήγηση του υπουργού
Περιβάλλοντος Γεώργιου Σταθάκη.
Η Κυβέρνηση, ολοκληρώνοντας τις πολιτικές προηγούμενων Κυβερνήσεων, αγνοώντας τις
προτάσεις κατοίκων, καταστηματαρχών και συλλογικών φορέων της Ακαδημίας Πλάτωνα, του
Κολωνού, των Σεπολίων, του Περιστερίου και άλλων περιοχών και τους πολύχρονους αγώνες τους,
υιοθετεί τα επιχειρήματα της πολυεθνικής και αναγγέλλει πως θα υπογράψει «μνημόνιο
συνεργασίας» μαζί της στο όνομα της «οικονομικής ανάπτυξης» και της «ανάδειξης» του
αρχαιολογικού χώρου. Όπως είχε κάνει ο δήμαρχος Αθηναίων Γεώργιος Καμίνης με αντάλλαγμα
αντισταθμιστικά - φιλοδώρημα.
Το Δ.Σ. του Δήμου μας με προγενέστερες αποφάσεις έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά στην ίδρυση
του Mall στην περιοχή αυτή διότι λόγω της άμεσης γειτνίασης με το συγκεκριμένο Ο.Τ. θα πληγεί
κατάφορα η τοπική αγορά του Περιστερίου και όχι του Δήμου Αθηναίων γιατί το MALL ΣΤΗΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ σημαίνει:
 Εμπορευματοποίηση ενός παγκόσμιας αξίας πολιτιστικού αγαθού, με την «εμπορική χρήση»
του ονόματος της Ακαδημίας στον τίτλο ενός πολυκαταστήματος (Academy Gardens) και τη
μετατροπή του αρχαιολογικού χώρου σε αυλή του Mall.
 Καταστροφή των μικρών επιχειρήσεων των Σεπολίων, του Κολωνού, του Σκουζέ, του
Πλάτωνα, όσων ακόμα επιβιώνουν από την εφαρμογή των μνημονίων. Κτύπημα της εμπορικής
αγοράς στο Περιστέρι και τους άλλους γειτονικούς δήμους, όπως συνέβη στο Μαρούσι και το
Χαλάνδρι.
 Κυκλοφοριακή συμφόρηση σε ένα ήδη επιβαρυμένο κόμβο. Επιβάρυνση του περιβάλλοντος με
τσιμεντοποίηση απίστευτου μεγέθους.
 Αλλοίωση του χαρακτήρα των γειτονιών από την Ακαδημία Πλάτωνα μέχρι τα Σεπόλια.

 Νέα υποβάθμιση που θα φέρει η προσέλκυση και άλλων εμπορευματικών χρήσεων μαζικής
κατανάλωσης και ψυχαγωγίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

 Πραγματική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Χώρου, προστασία και ανάδειξη της μεγάλης
ιστορικής και πολιτιστικής του αξίας, ανοιχτό στους πολίτες και την καθημερινότητα των
κατοίκων, που στάθηκαν οι μόνοι ικανοί να διατηρήσουν την ύπαρξή του.
 Ανέγερση του Μουσείου της Πόλης των Αθηνών. Ο πολιτιστικός πλούτος δεν θα γίνει
διαφημιστικό υλικό σε όροφο του Mall, όπως το θέλουν τα ‘’αντισταθμιστικά οφέλη’’.
 Πραγματική αναβάθμιση των περιοχών κατοικίας με την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων
υποδομών που λείπουν (δρόμοι, αποχέτευση, αθλητικοί και ελεύθεροι χώροι, κοινωνικές
λειτουργίες).
 Πολεοδομική ανάπλαση της περιοχής του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ), που ερημώνει από
την αποβιομηχάνιση, με χρήσεις συμβατές προς τα μοναδικά χαρακτηριστικά που προσδίδει ο
αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή. Ενάντια στα σχέδια για κερδοσκοπικές επενδύσεις-
φούσκες, που δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες για σταθερή εργασία.
 Στήριξη των μικρών επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής και υπεράσπιση των θέσεων
εργασίας σε αυτές. ………….»

ΖΗΤΟΥΜΕ

Άμεση συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό προκειμένου να υπάρξει δέσμευση του
τελευταίου για ακύρωση της εκτέλεσης των αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΩΛΟΣ

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Κυκλοφορεί το νέο τεύχος του ΄Αρδην

Κυκλοφορεί σε περίπτερα και βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. 
Περιεχόμενα 
Τεύχος 110, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017
Γ. Καραμπελιάς-Γ. Ρακκάς, Το Κίνημα Άρδην και η εθνική κατάθλιψη  Ο νεκρός πολιτικός χρόνος και το Άρδην Βήματα προς την ανασυγκρότηση 
Κ. Καραΐσκος, Ο απόηχος της επίσκεψης Ερντογάν
Λ. Κουμάκης, Η δήθεν «ευαισθησία» Ερντογάν 
Σπ. Γαληνός, Η κατάσταση στη Λέσβο 
Κ. Μελάς, Για τον προϋπολογισμό 
Γ. Ρακκάς, Ήταν κάποτε ένα μπακάλικο 
Ν. Δημητριάδης, Σαβουάρ Τσίπρ 
Κίνημα Άρδην, Και πάλι το Μακεδονικό 
Τ. Μαρίνοφ, «Δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ιστορία μας» 
Δ. Μπούσμπουρας, Κλιματική αλλαγή και ουσιώδεις λύσεις 
Αφιέρωμα: Η κομμουνιστική εμπειρία σήμερα
Εισαγωγικό σημείωμα
Σ. Μπατίς-Μ. Σελίμ, Από τον σοσιαλισμό (της αγοράς) στον μετακομμουνισμό
Z.Λ. Ροκκά, Tι θέλει ο Σι Ζινπίνγκ; 
Σ. Λεπλάτρ, Ο Όργουελ στην Κίνα 
Μ. Μπυλάρ, Βιετνάμ: Απεργίες χωρίς συνδικάτα 
Μ. Μπυλάρ, Το Βιετνάμ ονειρεύεται να γίνει το εργαστήριο του πλανήτη 
Ρ. Λαμπέρ, Ο σοσιαλισμός μετά τους Κάστρο 
Γ. Λιουππ, Στο μυαλό των ελίτ της Βόρειας Κορέας
ΦΑΚΕΛΟΣ: Μέση Ανατολή
K. Γεώρμας, Το τέλος του ISIS και η νέα Μ. Ανατολή 
Α. Αλομπέιντ, Το κουρδικό ζήτημα του Ιράκ
Γ. Ρακκάς, Ιράν: «Πορτοκαλί Επανάσταση» ή μήπως «πράσινο αδιέξοδο»;
Πολιτισμός, Ιδέες, Βιβλίο
Σπ. Κουτρούλης, Ο Καντ και η κυριαρχία πάνω στον Κόσμο και στην Φύση
Σ. Μαστραππάς, Η εξέγερση του 1931 στην Κύπρο 
Δ. Μπελαντής, Β. Ασημακόπουλος: Πρώτη Φορά Αριστερά
Δ. Μαρκόπουλος, Φιλίπ Μυρέ: «Αγαπητοί Τζιχαντιστές…» 
Γ. Τσέγκος, Αντίσταση με το Μέτρο και με τη Γυάρδα 
Γραφτείτε συνδρομητές στο Άρδην είναι η πιο φτηνή και σίγουρη λύση για να λαμβάνετε το περιοδικό (για έξι τεύχη πληρώνετε 35 ευρώ). Στείλτε μας τα στοιχεία σας στο perardin@gmail.com (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Ταχυδρομικός κώδικας και τηλέφωνο επικοινωνίας) και στην συνέχεια τα αναλαμβάνουμε όλα εμείς. 

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

ΑΡΔΗΝ: Πρώτα ο αλυτρωτισμός, μετά το όνομα - H διπλωματική παγίδα


Φώτογραφία από πρόσφατες αλυτρωτικές εκδηλώσεις των Σκοπιανών στον Καναδά 

Θα αναρωτηθεί κανείς γιατί το κράτος των Σκοπίων, ένα κράτος 2 εκατομμυρίων, που σε μεγάλο βαθμό επιβιώνει λόγω των οικονομικών του σχέσεων με την Ελλάδα, έχει καταφέρει να προωθήσει σε μεγάλο βαθμό στην διεθνή κοινότητα τις παράλογες αξιώσεις του, πείθοντας πάνω από 130 χώρες να το αποκαλούν ως «Μακεδονία» – κι αυτό παρά τις αντιδράσεις της Ελλάδας.
Το ερώτημα έχει πολλές απαντήσεις, ιδίως, το ότι το κρατίδιο αυτό δεν είναι μόνο του, αλλά συνεπικουρείται καθοριστικά από μια πλειάδα εξωτερικών παραγόντων που πριμοδοτούν τους μικροεπεκτατισμούς μέσα στα Βαλκάνια στο πλαίσιο της τακτικής του διαίρει και βασίλευε: Οι ΗΠΑ και η ΕΕ, το κατεστημένο της παγκοσμιοποίησης  (λέγε με Ίδρυμα για την Ανοιχτή Κοινωνία του Τζ. Σόρος), αλλά και η νεο-οθωμανική Τουρκία προωθούν το σενάριο της πολυδιάσπασης των Βαλκανίων, καθώς έτσι πετυχαίνουν να διευρύνουν τις σφαίρες επιρροής τους προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα στα σενάρια αυτοκρατορικής διακυβέρνησης που υφαίνουν για τον 21 ο αιώνα.
Ωστόσο δεν είναι μόνο αυτό: Με την αποφασιστική συνδρομή όλων των προηγουμένων, η πλευρά της γείτονος ύφαινε μια πολύ αποτελεσματική παγίδα για την Ελλάδα δημιουργώντας μια κατάσταση που στην διεθνή διπλωματική γλώσσα ονομάζεται «lose-lose», δηλαδή, ήττας σε οποιαδήποτε έκβαση του διπλωματικού μπρα ντε φερ: Τούτο το πέτυχε καθώς κατάφερε να εγκλωβίσει την χώρα μας ώστε να εστιάσει αποκλειστικά στο ζήτημα της ονομασίας, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα που κρυβόταν από πίσω της – εκείνο του αλυτρωτισμού, της κατασκευής μιας ψευδομακεδονικής ταυτότητας που διεκδικεί την ιστορία, τον πολιτισμό, και κατά συνέπεια τα εδάφη της χώρας μας.
Με αυτόν τον τρόπο οι γείτονες εξασφάλιζαν σχεδόν πάντοτε διπλωματικές νίκες κάθε φορά που το ζήτημα αναζωπυρώνονταν: Χρησιμοποιούσαν τις διαπραγματεύσεις για να προωθήσουν το κρατικά κατασκευασμένο τους εθνικό αφήγημα σε όλη την διεθνή κοινότητα, κέρδιζαν στα σημεία κάθε φορά που υποχωρούσε η ελληνική πλευρά (όπως στην αποδοχή της προσωρινής ονομασίας ΠΓΔΜ δίχως την θέσπιση ειδικών όρων που θα ήραν τις παράλογες διεκδικήσεις τους). Από την άλλη, όταν εμείς στυλώναμε τα πόδια μπροστά στις παράλογες αξιώσεις τους, κατάφερναν να μας παρουσιάζουν στην διεθνή κοινότητα ως «αδιάλλακτους», καθώς τάχα αρνούμαστε το αγνό και άδολο δικαίωμα του «αυτοπροσδιορισμού» (sic!) σε μια γειτονική μας χώρα. Κι αυτό γιατί οι ίδιοι αποσυνδέσαμε το όνομα από το αλυτρωτικό του βάθος.
Δυστυχώς, κοινή γνώμη, κόμματα και κυβερνήσεις έπεσαν σε αυτήν την παγίδα με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα για την έκβαση του ζητήματος. Η μοναδική εξαίρεση που στέκει σε αυτόν τον κανόνα, τον επιβεβαιώνει πανηγυρικά. Όταν η κυβέρνηση Καραμανλή τον Απρίλιο του 2008 στο Βουκουρέστι, πέτυχε να παγώσει την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, με την συναίνεση των υπολοίπων χωρών-μελών του, έκανε ακριβώς αυτό που συζητάμε: Έθεσε πρώτο το ζήτημα του αλυτρωτισμού, προτάσσοντας την αυτονόητη θέση ότι κάθε συμφωνία με μια χώρα που διεκδικεί ρητώς εδάφη της είναι αδιανόητη, καθώς συνιστά σαφής αναγνώριση των διεκδικήσεών της –παράλληλα αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων και συμφωνίας σε μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, εφόσον υπήρχε έμπρακτη εγκατάλειψη του αλυτρωτισμού από την γειτονική χώρα, δηλαδή αναθεώρηση του Συντάγματος, αλλαγή της ιθαγένειας και των σχολικών βιβλίων. Τότε και μόνο τότε, εξάλλου, όταν δεν υπάρχουν επεκτατικές νύξεις και υπονοούμενα, ένας γεωγραφικός προσδιορισμός μπορεί να λειτουργήσει και να χρησιμοποιηθεί ως τέτοιος απ’ όλους.
Σήμερα, δυστυχώς, συμβαίνει το αντίθετο. Η ελληνική πλευρά πιεζόμενη από τις ΗΠΑ (που ας μην ξεχνάμε ότι αντιτάχθηκε στις θέσεις της χώρας μας το 2008), οι οποίες επιθυμούν να εντάξουν την ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ για να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία και να μη επιτρέψουν στη  Σερβία να ταυτιστεί με αυτήν (τη Ρωσία)  σέρνεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ξεκινώντας από τις κόκκινες γραμμές του 2008, και όχι καταλήγοντας σε αυτές. Δίχως να θέτει ζήτημα αλυτρωτισμού, καθώς κατά τις δηλώσεις Τσίπρα οι δύο χώρες καλούνται πλέον να… μοιραστούν την κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καλείται να συνομιλήσει σ’ ένα διπλωματικό κλίμα όπου εύκολα o γεωγραφικός προσδιορισμός μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο (π.χ. «Νέα Μακεδονία»), αφού το «Μακεδονία» δεν νοείται ούτε από την ΠΓΔΜ, ούτε από τον Νίμιτς, ούτε από την… Ελλάδα ως γεωγραφικός όρος!
Κάπως έτσι, το Μακεδονικό ζήτημα απειλεί να εξελιχθεί σ’ ένα μεγάλο, και αυτή τη φορά οριστικότερο, Βατερλό για την Ελλάδα.
Τα υγιή αντανακλαστικά της κοινωνίας και η πολιτική παρακμή της χώρας
Ευτυχώς, απέναντι σε αυτήν την πολιτική κατάσταση, πρωτίστως οι Μακεδόνες, κι έπειτα οι υπόλοιποι Έλληνες απέδειξαν ότι διαθέτουν ακόμα υγιή αντιστασιακά αντανακλαστικά: Με την ανακοίνωση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο δοσμένο κλίμα και γεωπολιτικό πλαίσιο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν φωτιά, ενώ ένα κάλεσμα σε συλλαλητήριο (21 Ιανουαρίου) που προήλθε από μια μικρή ομάδα των περιχώρων της Θεσσαλονίκης, μεταβλήθηκε σε πανεθνική κινητοποίηση στην οποία ανταποκρίνεται ένα τεράστιο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, πέρα από κομματικές ταυτότητες και ιδεολογικούς διαχωρισμούς.
Απέναντι στην λαϊκή βούληση, όμως, ορθώνεται το σάπιο πολιτικό σύστημα, με όλες τις παθογένειες που σφραγίζουν την πολιτική ζωή του τόπου:
Ο κυρίαρχος στο Σύστημα εθνομηδενισμός που κατασυκοφαντεί ως «εθνικισμό» κάθε έκφραση άμυνας και υπεράσπισης των εθνικών μας αυτονοήτων έναντι της γειτονικής επιθετικότητας, που είναι τέτοια έστω κι αν παραμένει σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο. Που κινείται σε μια συμμαχία νεοφιλελεύθερων (λέγε με Μπουτάρη), της λεγόμενης «νατοϊκής αριστερά» και των αντίστοιχων νατοϊκών του αντιεξουσιαστικού χώρου, και ουσιαστικά προβάλει μια ψευδοδιεθνιστική θέση… ταύτισης με τις πιο ακραίες μορφές του γειτονικού σωβινισμού. Επί της ουσίας, αυτή η μερίδα, μειοψηφική αριθμητικά αλλά πολύ κοντά στα κέντρα εξουσίας, με σεβαστή απήχηση στους πλούσιους και στους μορφωμένους, ώστε έτσι να έχει πολλαπλασιασμένη την επιδραστικότητά της, ταυτίζει τον προοδευτισμό με τον μισελληνισμό, προωθεί εξ αντανακλάσεως την πατριδοκαπηλία, δημιουργώντας έτσι μεθοδικά τις προϋποθέσεις ώστε να μην βρουν υγιή έκφραση τα πατριωτικά αντανακλαστικά των Ελλήνων.
Με αυτόν τον τρόπο εξουδετερώνεται η πραγματική πολιτική ισχύ της πατριωτικής διαμαρτυρίας, η οποία διατηρεί την κρίσιμη μάζα ώστε να αμφισβητήσει ανοιχτά και έμπρακτα το ελληνικό εθνομηδενιστικό κατεστημένο –δεν έχει όμως σοβαρή πολιτική έκφραση, καθώς η δημαγωγία της πατριδοκαπηλίας είναι «εσωτερικής κατανάλωσης» και στοχεύει αποκλειστικά στην ανασύσταση της αναχρονιστικής μετεμφυλιακής εθνικοφροσύνης.
Με λίγα λόγια αυτοί που πουλάν την πατρίδα μας, επιθυμούν να έχουν απέναντί τους μόνον εκείνους που πουλάνε «πατρίδα», αλα Καμμένο και άλλους ομοίους του, – για να θυμηθούμε και την έκφραση του αείμνηστου Νεοκλή Σαρρή. Έτσι αποτρέπεται η μετεξέλιξη της διαμαρτυρίας σε πολιτική πρόταση, και το χάσμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικού κόσμου διευρύνεται αποφασιστικά. Αυτός ο βολικός καταμερισμός, που λειτουργεί εξόχως καταστροφικά για την χώρα μας από την δεκαετία του 1990 κι έπειτα πρέπει να τελειώνει εδώ και τώρα.
Ποιά πολιτική όμως μπορεί να μας βγάλει από αυτό το τέλμα;
Μια Πατριωτική Στρατηγική
Δυο είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τους όρους μιας εθνικής στρατηγικής για το Μακεδονικό.
Πρώτον, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να καμφθεί ο αλυτρωτισμός των γειτόνων, ο οποίος αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίον το ζήτημα διαιωνίζεται και αποτρέπεται οποιαδήποτε κοινά αποδεκτή λύση.
Δεύτερον, το ζήτημα πρέπει να κλείσει γρήγορα, γιατί η διαιώνισή του συντείνει στην βαλκανική πολυδιάσπαση, και κυρίως αποτρέπει οποιαδήποτε σλαβοελληνική συνεννόηση προς ανάσχεση της νεο-οθωμανικής επικράτησης στα Βαλκάνια, μέσω του λεγόμενου «μουσουλμανικού τόξου». Η τουρκική πολιτική, μάστορας η ίδια του επεκτατισμού, ρητώς ενισχύει ταυτόχρονα τους Αλβανούς και τους Σλάβους Μακεδονιστές των Σκοπίων, διότι επιθυμεί αφενός να προωθήσει τον οριζόντιο μουσουλμανικό άξονα, και αφετέρου να διχάσει Σλάβους και Έλληνες.
Η ελληνική διπλωματία, λοιπόν, καλείται να αναποδογυρίσει τις προτεραιότητες για την επίλυση του ζητήματος: Πρώτα ο αλυτρωτισμός, μετά η ονομασία. Η πρόοδος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μπορεί να καθορίζεται από την σταδιακή υλοποίηση Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης: Καθώς η πλευρά της ΠΓΔΜ θα αποδεικνύει εμπράκτως την βούλησή της για την αλλαγή του Συντάγματος, της Ιθαγένειας, και των σχολικών βιβλίων, η ελληνική πλευρά μπορεί να προχωρήσει σε οικονομικές και πολιτικές ανταποδώσεις: Χορήγηση στάτους χώρας της Ε.Ε. στις διακρατικές της σχέσεις, έξοδο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πύκνωσης στις μορφές οικονομικής συνεργασίας, προώθηση της υποψηφιότητας της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς.
Μόνον η οριστική εγκατάλειψη του αλυτρωτισμού –δηλαδή την επίσημη παραδοχή του γειτονικού κράτους στο Σύνταγμά του ότι αποτελείται από μια σλαβική πλειοψηφία, και μια αλβανική μειονότητα– μπορεί να επιτρέψει στο να συναινέσει η ελληνική πλευρά στην χρήση σύνθετης ονομασίας, με τον όρο «Μακεδονία» να έχει γεωγραφικό νόημα και προσδιορισμό. Αλλά αυτό θα συμβεί στο τέλος, και όχι στην έναρξη των συνομιλιών, όπως συμβαίνει τώρα, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις της διαρκούς ελληνικής υποχωρητικότητας.
Απέναντι στην ύβρη των Σκοπίων αξίζει να θυμηθούμε τον δικό μας, Μακεδόνα Αριστοτέλη, τον μεγαλύτερο φιλόσοφο της αρχαιότητας. Κάθε σχέση ανταγωνισμού διατηρεί και την άλλη της όψη, μπορεί να μεταμορφωθεί σε σχέση συνεργασίας.
Φυσικά, δεν είναι ο Μέγας Αλέξανδρος η φιγούρα εκείνη που θα ενώσει τους Έλληνες, το ιστορικότερο έθνος της Μακεδονίας, με τους Σλάβους, οι οποίοι ήρθαν στην περιοχή μετά τον 7ο-8ο αι. μ.Χ.
Είναι όμως ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, η Βαλκανική Βυζαντινή Κοινοπολιτεία, η κοινή μας εμπειρία ως υπόδουλων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το όραμα του Ρήγα και τα σχέδια για κοινές επαναστάσεις εναντίον της, η κληρονομιά των πρώτων Βαλκανικών πολέμων, και ακόμα, οι κοινές παραδόσεις, τα τραγούδια μας, η συναντίληψη και οι ίδιες νοοτροπίες που διαμορφώθηκαν από την μακραίωνη συνύπαρξή μας. Αυτή είναι η θετική βάση στην οποία μπορούμε να χτίσουμε κάτι, και όχι ο μισελληνικός εθνομηδενισμός του Συστήματος.
Κυρίως, όμως, τα αδήριτα γεωπολιτικά δεδομένα των Βαλκανίων, που θέλουν την Τουρκία να επανέρχεται δριμύτατη μέσω της νεο-οθωμανικής της επέκτασης. Τα τελευταία διαμορφώνουν κοινή –και δεινή– μοίρα για τους Έλληνες και τους Σλάβους στον 21ο αιώνα. Έτσι, οι γείτονές μας, είτε θα κατανοήσουν πως πρέπει να αφήσουν τους χαζοεθνικισμούς και τις ψευτομακεδονίες για να συνεργαστούμε, είτε θα τελειώσουν μέσα σε είκοσι χρόνια, από την δημογραφική έκρηξη και την επιθετικότητα της Μεγάλης Αλβανίας, όπως εξάλλου κι εμείς σε σχέση με την Τουρκία.
Ειδικότερα εμείς οι Έλληνες, είτε θα καταφέρουμε να διαβούμε τις συμπληγάδες την τελευταία στιγμή πριν μας συντρίψουν, καταφέρνοντας να παραμείνουμε ελεύθεροι στα χρόνια που έρχονται, είτε θα χάσουμε, μάλλον οριστικά, την «πολυτέλεια» να διαθέτουμε ένα κράτος ελεύθερο και αυτοδιάθετο.
Όσο για τους κυβερνώντες, ας έχουν ένα πράγμα καλά στο μυαλό τους: Η εθνική μας αξιοπρέπεια, η ταυτότητα και η ιστορία μας δεν ξεπουλιέται τόσο εύκολα όσο ξεπούλησαν την υπόθεση της οικονομίας μας, και της ελευθερίας του ελληνικού λαού να την καθορίζει. Μπορεί να μην τα καταφέρνουμε τόσο καλά εκεί όπου τα υπόλοιπα εθνικά κράτη διέπρεψαν, ωστόσο, ένα είναι βέβαιο από την ιστορική μας πορεία: Όποιος παίζει με το πατριωτικό αίσθημα του ελληνικού λαού καίγεται.

             Κίνημα Άρδην   

ΦΥΛΗ: Ηλεκτρονικά και στην Κοινωνική υπηρεσία δήμου Φυλής οι αιτήσεις για το πακέτο με τρόφιμα σε φοιτητές που σπουδάζουν στην επαρχία
φοιτητές
Αιτήσεις στην Κοινωνική υπηρεσία δήμου Φυλής (Αθηνών 18, Άνω Λιόσια, Τηλ. 211 4115224-5), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλουν φοιτητές που σπουδάζουν στην επαρχία και  θα δικαιούνται να παίρνουν κάθε μήνα ένα πακέτο με τρόφιμα. Τη σχετική υπόσχεση είχε δώσει ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, κατά τη διάρκεια της βράβευσης μαθητών του δήμου Φυλής που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Επίσης, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση gd@fyli.gr.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την Κοινωνική υπηρεσία, σε συνεργασία με το δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή δήμου Φυλής.
Το έντυπο της αίτησης καθώς και η λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής www.fyli.gr.

Να χαρακτηριστεί το ναΰδριο του Αποστόλου Παύλου ως διατηρητέο αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Ιλίου
πάρκο Τρίτση, ναός, Αποστόλου Παύλου
Με ομόφωνη απόφασή του, το δημοτικό συμβούλιο Ιλίου ζητά το χαρακτηρισμό του Ιερού Ναού Αγίου Αποστόλου Παύλου ως διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το θέμα τέθηκε προς συζήτηση και ψηφοφορία ως εντός ημερήσιας διάταξης στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2017, ύστερα από πρόταση του δημοτικού συμβούλου Ιλίου και επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Αλληλέγγυα Πόλη» Κώστα Κάβουρα.
Ο δημοτικός σύμβουλος Ιλίου κ. Κάβουρας, που έφερε το θέμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχει ο συγκεκριμένος χώρος για την πόλη του Ιλίου λέγοντας χαρακτηριστικά πως «καμιά φορά, κάποια μικρά πράγματα στην πόλη μας, έχει σημασία και να τα συζητάμε όσο χρειάζεται και να φτάνει η πληροφορία στους συμπολίτες μας για κάποιες γωνιές που έχουν μια ιστορικότητα και αποτελούν την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης μας».
Ο δημοτικός σύμβουλος Φώτης Μαρκόπουλος που εισηγήθηκε το θέμα εκ μέρους της διοίκησης, ανέφερε τα εξής:
«Ο Ιερός Ναός του Αγίου Αποστόλου Παύλου της Ιεράς Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως είναι ένα πετρόκτιστο ναΐδριο υψηλής αρχιτεκτονικής και αισθητικής, δημιούργημα του αρχιτεκτονικού γραφείου του Δημήτρη Πικιώνη, με την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Θανάση Κουτσογιάννη, το οποίο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Ιλίου. Η όλη αρχιτεκτονική του ανήκει στον τύπο της «σταυρεπίστεγου βασιλικής» με ανοικτό υποστώο, εμπλουτισμένη από αρκετά παραδοσιακά στοιχεία, εναρμονισμένα με την καθολική σύλληψη του έργου. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί λίθοι, που συγκεντρώθηκαν από επιλεγμένες περιοχές. Το τέμπλο του ναού είναι κτιστό και λιτό, με τρεις μόνο κόγχες, τις οποίες κοσμούν οι φορητές αγιογραφίες του Χριστού του Ζωοδότη, της Παναγίας της Οδηγήτριας και του Ιωάννη του Προδρόμου. Υπάρχει ακόμη η εικόνα του τιμώμενου Αγίου Παύλου. Όλες οι αγιογραφίες είναι του μεγάλου Έλληνα αγιογράφου, Φώτη Κόντογλου. Τα εγκαίνια του ναϊδρίου πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιουνίου 1960. Εξωτερικά ο ναός προσαρμόστηκε απόλυτα στο φυσικό περιβάλλον και διαφυλάχτηκε το σύνολο, σχεδόν, των αιωνόβιων δένδρων, ένα από τα οποία «νεκρό από την αρχή» χρησιμοποιήθηκε ως κωδωνοστάσιο, επιπλέον του λίθινου που κατασκευάστηκε. Κατά συνέπεια, λόγω της μεγάλης αξίας του έργου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου ζητά το χαρακτηρισμό του Ιερού Ναού Αγίου Αποστόλου Παύλου ως διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου και αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά των κατοίκων της πόλης μας».

 http://doxthi.gr/54108/na-charaktiristi-to-na%ce%b0drio-tou-apostolou-pavlou-os-diatiriteo-apofasise-to-dimotiko-symvoulio-iliou/

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ : ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ


Πολιτιστικές δράσεις στο Κινηματοθέατρο ''Κ. Γαβράς'''

Στο Κινηματοθέατρο ''Κώστας Γαβράς'', πρώην ''ΕΦΗ'' του Δήμου Περιστερίου (Βασιλικών 6, Κηπούπολη)
διοργανώνονται ξεχωριστές πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις. H είσοδος είναι ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά την προσέλευση. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων συνεχίζεται ως εξής:
 ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
17:30 Παράσταση Καραγκιόζη “Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ” από το Θέατρο Σκιών
του Παναγιώτη Χατζηαναγνώστου.
20:30 Κινηματογραφική προβολή - Αφιέρωμα στον Ρώσικο Κινηματογράφο
“ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ / POLUMGLA” (2006). Σκηνοθεσία: Arthyom
Antonov.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
11:00 Παιδική θεατρική παράσταση “ΤΟ ΛΟΥΡΙ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ”. Ένα έργο του Δημήτρη
Ποταμίτη που μιλά για τη ζωή στη φύση και στην πόλη, τη φιλία, την αγάπη, τις αξίες της
ζωής, τη δικαιοσύνη και κυρίως την ελευθερία.

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
20:00 Κινηματογραφική Λέσχη - Τζέρι Λιούις
Ο κωμικός με το πηγαίο χιούμορ
“ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ” (1963). Σκηνοθεσία: Τζέρι Λιούις.
Πρωταγωνιστούν: Τζέρι Λιούις.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
17:30 Κινηματογραφική προβολή παιδικής ταινίας
“ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΑΡΑΦΑ” (2012).
20:30 Κινηματογραφική προβολή - Αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματογράφο
“ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ” (1971). Σκηνοθεσία: Πάνος Γλυκοφρύδης.
Πρωταγωνιστούν: Θανάσης Βέγγος, Ανδρέας Φιλιππίδης, Άννα Φόνσου, Αλέκος
Τζανετάκος, Λαυρέντης Διανέλλος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
11:00 Παιδική παράσταση κουκλοθέατρου “ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ”.
Ένα μιούζικαλ με ηθοποιούς κούκλες και ενεργή συμμετοχή των παιδιών σε μια πρωτότυπη
εκδοχή του γνωστού παραμυθιού από το Θέατρο Κούκλας της Ιρίνα Μπόικο.

Διάλεξη π. Γ. Μεταλληνού: «Παράδοση και Ανακαίνιση: Η Ορθοδοξοπατερική εκδοχή» (23-1-18)


Στα πλαίσια των διαλέξεων, της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού  «Παράδοση και εκσυγχρονισμός – Δίλημμα ή σύνθεση;» την Τρίτη 23 Ιανουαρίου στις 19.00 o ομότιμος καθηγητής θεολογίας και συγγραφέας π. Γεώργιος Μεταλληνός θα πραγματοποιήσει διάλεξη με τίτλο:
«Παράδοση και Ανακαίνιση: Η Ορθοδοξοπατερική εκδοχή»
Οι διαλέξεις γίνονται στον χώρο πολιτισμού & πολιτικής “Ρήγας Βελεστινλής”, 6ος όροφος, Ξενοφώντος 4, πλ. Συντάγματος.
Είσοδος Ελεύθερη
Λίγα λόγια για τον π. Γεώργιο Μεταλληνό
Ο Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλληνός (1940) είναι ορθόδοξος ιερέας, ομότιμος καθηγητής θεολογίας και συγγραφέας πάνω από 40 θεολογικών βιβλίων.

Βιογραφία

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1940 όπου και ολοκλήρωσε τη φοίτηση του στις εγκύκλιες σπουδές (1958). Από το 1964 έως το 1967 σπούδασε κλασική φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από όπου έλαβε τα πτυχία θεολογίας και Φιλολογίας. Με την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, διορίστηκε επιστημονικός βοηθός στην έδρα Πατρολογίας και το 1969 μετέβη για μεταπτυχιακές σπουδές στην τότε Δυτική Γερμανία (στα πανεπιστήμια Βόννης και Κολωνίας), όπου και διέμεινε μέχρι το 1975. Ενδιάμεσα πραγματοποίησε σπουδές και αρχειακές έρευνες στην Αγγλία. Το 1971 εισήλθε στις τάξεις του κλήρου στη Γερμανία και έγινε διδάκτωρ Θεολογίας (Αθήνα) και Φιλοσοφίας – Ιστορίας (Κολωνία).
Από το 1984 ήταν καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διδάσκοντας «Ιστορία του Πνευματικού Βίου κατά την μεταβυζαντινή περίοδο», «Ιστορία και Θεολογία της Λατρείας» και «Βυζαντινή Ιστορία». Διετέλεσε Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής από το 2004 έως το 2007[2], οπότε και αφυπηρέτησε, όντας πλέον Ομότιμος Καθηγητής της Σχολής.[3]
Την ποιμαντική του δραστηριότητα αναπτύσσει στον πανεπιστημιακό Ναό του Αγίου Αντίπα στο χώρο της Οδοντιατρικής Σχολής. Το 2015 βραβεύτηκε με το Μακεδονικό Βραβείο για το συνολικό του έργο.[4]

Βιβλιογραφία

Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός έχει γράψει πάνω από 40 βιβλία κυρίως ιστορικού και θεολογικού περιεχομένου. Μεταξύ άλλων τα εξής:

(2017)Στιγμιότυπα ελληνορθοδοξίας, Σαΐτης
(2015)Αλήθειες για την αλήθεια, Ορθόδοξος Κυψέλη
(2015)Ο λαός του Θεού…, Αρμός
(2012)Ενορία, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
(2011)Ο Ρωμηός και το θαύμα, Αρμός
(2008)Στα μονοπάτια της Ρωμηοσύνης, Αρμός
(2005)Συναντήσεις, Αρμός
(2004)Η εκκλησιαστική αφομοίωση της Επτανήσου ως εξέλιξη του ελλαδικού Αυτοκεφάλου, Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις
(2004)Σύγχυση, πρόκληση, αφύπνιση, Αρμός
(2004)Το ζήτημα της μεταφράσεως της Αγίας Γραφής εις την νεοελληνικήν, Αρμός
(2003)Για την Ευρώπη μας με αγάπη, Ακρίτας
(2003)Παγανιστικός Ελληνισμός ή Ελληνορθοδοξία;, Αρμός
(2003)Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης, Αρμός
(2002)Πώς έγινε ο Πάπας αλάθητος, Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις
(2001)Δοκίμια ορθόδοξης μαρτυρίας, Άθως (Σταμούλη Α.Ε.)
(2001)Παράδοση και αλλοτρίωση, Δόμος
(2001)Φώτα και φως, Άθως (Σταμούλη Α.Ε.)
(2001)Φωτομαχικά – αντιφωτομαχικά, Κάτοπτρο
(2001)Χριστός, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
(2000)Εκκλησία και πολιτεία στην ορθόδοξη παράδοση, Αρμός
(2000)Ενορία, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
(1999)Ελληνισμός μετέωρος, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
(1999)Η Εκκλησία μέσα στον κόσμο, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
(1999)Η εκκλησία της Κέρκυρας, Απόστροφος
(1999)Ιχνηλασία πνευματικής σχοινοβασίας, Τέρτιος
(1998)Εγκόλπιον επιστημονικής έρευνας, Αρμός
(1998)Λόγος ως αντίλογος, Αρμός
(1998)Ορθοδοξία και ελληνικότητα, Παρουσία
(1998)Σχέσεις και αντιθέσεις, Ακρίτας
(1998)Τουρκοκρατία, Ακρίτας
(1996)Η θεολογική μαρτυρία της εκκλησιαστικής λατρείας, Αρμός
(1992)1992 απειλή ή ελπίδα;, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
(1992)Ουνία, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
(1989)Θεολογικός αγώνας, Παρουσία
  • Παράδοση και αλλοτρίωσηISBN 960-7217-04-7, Εκδόσεις Δόμος, 1961

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Επιτέλους... Μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο για τους Δήμους Περιστερίου - ΧαϊδαρίουΈπειτα από δεκαετίες αγώνων, διεκδικήσεων και καταστροφών από τα πλημμυρικά φαινόμενα, υλοποιείται ένα πολύ σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο στους Δήμους Χαϊδαρίου και Περιστερίου

που θα λύσει προβλήματα στη Λεωφόρο Αθηνών, στο Δάσος Χαϊδαρίου και στην περιοχή Παλαιάς Καβάλας του Λόφου Αξιωματικών. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του Ιανουαρίου. Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2018 στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου παρέστησαν ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Περιστερίου Παναγιώτης Λύκος, οι Διευθυντές Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων Περιστερίου και Χαϊδαρίου Μάνθος Κλεάνθης και Γιώτα Παναγιωτάκου, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας Έργων Περιφέρειας Αττικής Αλέξανδρος Καλογερόπουλος κ.α.

Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

Ο Γ. Καραμπελιάς συνομιλεί με τον Γ. Κοντογιώργη


Συναντήσεις Κορυφής στο cafe του ΙΑΝΟΥ | Γιώργος Κοντογιώργης
 O Γιώργος Καραμπελιάς θα συνομιλήσει την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στις 20.30 με τον ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου και συγγραφέα Γιώργο Κοντογιώργη με θέμα: «Η ελληνική ιστοριογραφία από τον Φαλμεράυερ στον Χομπσμπάουμ«.
Στο καφέ του Ιανού, Σταδίου 24, Αθήνα
Είσοδος ελεύθερη
Λίγα Λόγια για τον Γιώργο Κοντογιώργη:
Ο καθηγητής Γιώργος Κοντογιώργης γεννήθηκε το 1947 στο Νυδρί Λευκάδας. Σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο Αθηνών και πολιτική επιστήμη στο Παρίσι, όπου έγινε διδάκτορας (Doctorat d’ Etat). Χρημάτισε πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (CNRS) της Γαλλίας, επί πολλά χρόνια επισκέπτης καθηγητής του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών (IEP) του Παρισιού, τιτουλάριος της έδρας Francqui του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών, μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Ερευνών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, εμπειρογνώμονας σε πανεπιστημιακά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικής Επιστήμης (EPSNET) καθώς και της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής σε πολλά ξένα πανεπιστήμια, ενώ έργα του έχουν δημοσιευθεί σε πολλές χώρες. Είναι μέλος του επιστημονικού συμβουλίου και καθηγητής στο Μάστερ Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σιένας και αντεπιστέλλον μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας του Πολιτισμού της Πορτογαλίας.

Ψηφιακή μαστογραφία σε ανασφάλιστες, άπορες και χαμηλό εισόδημα γυναίκες του Δήμου Περιστερίου


Ο Δήμος Περιστερίου σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Oι Άγιοι Ανάργυροι» παρέχει την δυνατότητα σε άπορες,
ανασφάλιστες και χαμηλό εισόδημα γυναίκες να κάνουν την εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας. Ο καρκίνος του μαστού χρήζει έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης, κάτι που δεν είναι εφικτό για όλους λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που μαστίζουν την κοινωνία μας. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Περιστερίου, με πρωτοβουλία του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου σε θέματα Υγείας - Καρδιολόγου Γιώργου Μπεκιάρη εξασφάλισε δύο ακόμη πολύτιμες ημερομηνίες εξέτασης για γυναίκες άπορες και ανασφάλιστες. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες που είναι ηλικίας 40 έως 69 ετών, ανασφάλιστες ή ασφαλισμένες με χαμηλό εισόδημα (έως 6.000 ευρώ ατομικό ή έως 12.000 ευρώ οικογενειακό). Προσοχή: το πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε γυναίκες που πάσχουν ήδη ή έχουν εμφανίσει στο παρελθόν καρκίνο του μαστού. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται για ραντεβού και περισσότερες πληροφορίες στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου, στα τηλέφωνα 210-5783266, ώρες 8.00- 14.00.

Στις 13 Ιανουαρίου κόβει την πίτα της η «Παραδοσιακή Αναβίωση -Αχαρναϊκή Κληρονομιά»Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του κόβει ο σύλλογος «Παραδοσιακή Αναβίωση -Αχαρναϊκή Κληρονομιά»,
το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20:00, στην Ταβέρνα «ο Βλάχος» (Λεωφ. Πάρνηθος 333, Αχαρναί).


Πληροφορίες και κρατήσεις στα γραφεία μας, Χαριλάου Τρικούπη & Απολλωνίας 32, Αχαρναί
στο e-mail: par.anaviosi@gmail.com και στα τηλέφωνα
6983.784.805 (κα Γκολέμη)
6979.575.233 (κα Λούκη)

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση: http://doxthi.gr/wp-content/uploads/2018/01/PROSKLHSH-240X335.pdf

Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

Εορταστικό γλέντι στο στέκι του Άρδην

Το Άρδην οργανώνει την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 (μετά τις 21.00) εορταστικό γλέντι με λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια.
Στον χώρο πολιτισμού και πολιτικής “Ρήγας Βελεστινλής”, Ξενοφώντος 4, 6ος όροφος