Άρδην, να αλλάξουμε ρότα· άρδην, να αποκαθηλώσουμε το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα·

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Στην Περιφέρεια Αττικής το «Πάρκο Τρίτσης» με συμμετοχή των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων στη διαχείριση του Φορέα


Κατατέθηκε στη Βουλή το Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο, το οποίο περιέχει σημαντικές διατάξεις που εισάγει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σε μία από αυτές ανακοινώνει την μεταφορά της εποπτείας του Φορέα Διαχείρισης του «Πάρκου Τρίτση», από το ΥΠΕΝ στην Περιφέρεια Αττικής.
Αναλυτικά:
«Ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το ν. 4414/2016. Σκοπός του φορέα είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών και μαθητών, καθώς και η ανάδειξη της ιδιαίτερης αξίας του πρασίνου εντός του αστικού ιστού, η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας και εκπαίδευσης στο χώρο του Πάρκου, στον αστικό ιστό και στο φυσικό περιβάλλον της Αττικής, η διαχείριση και προστασία των θεσμοθετημένων υγρότοπων «Ρέμα Πύργου Βασιλίσσης» και «Τεχνητός Υγρότοπος Νερών Πύργου Βασιλίσσης», όπως και της ορνιθοπανίδας και των άλλων μορφών άγριας ζωής που αυτοί φιλοξενούν.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι μεταφέρεται η εποπτεία του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Τρίτση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται ο θεσμός της αποκέντρωσης της εποπτείας και των σχετικών αρμοδιοτήτων σε τοπικούς φορείς, οι οποίοι είναι οι πλέον κατάλληλοι για την διαχείριση του Φορέα και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν, λόγω πληρέστερης γνώσης των συνθηκών και των αναγκών. Για τον σκοπό αυτό, πέραν της άνω εποπτείας που μεταφέρεται στην Περιφέρεια, προβλέπεται η συμμετοχή και των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων στη διαχείριση του Φορέα, δια της συμμετοχής εκπροσώπων τους στη Διοίκησή του».

Ερώτηση του Γ. Καραμπελιά στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων για το Solidarity Now

Ερώτηση που κατέθεσε ο επικεφαλής του συνδυασμού «Αθήνα για την Ελλάδα» Γιώργος Καραμπελιάς στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.
Αναλυτικά το κείμενο:
Αθήνα 9 Οκτωβρίου 2019
Δημοτική Παράταξη «Αθήνα για την Ελλάδα», Ξενοφώντος 4, Αθήνα 10557, τηλ. 2103826319.
Προς
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Κ. Χρήστο Τεντόμα
ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2019 με τίτλο: «Η ΜΚΟ Solidarity Now παραπλάνα με σχετική πινακίδα της στο Φρουραρχείο ότι μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχει συμπεριλαμβάνεται και η παροχή ασύλου!»
Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με καταγγελία πολίτη που απευθύνθηκε στον δημοτικό μας συνδυασμό η ΜΚΟ Solidarity Now στο κτήριο του Φρουραρχείου, που της έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Αθηναίων, παρουσιάζει σε σχετική πινακίδα της την Υπηρεσία Ασύλου, ως υπηρεσία που παρέχεται, μεταξύ άλλων, από την ίδια στους ωφελούμενούς της! (Επισυνάπτουμε σχετική φωτογραφία). Όπως είναι γνωστό η Υπηρεσία Ασύλου που φιλοξενείται στο κτήριο του Φρουραρχείου υπάγεται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, με το να παρουσιάζεται ως υπηρεσία που υπάγεται στην ΜΚΟ Solidarity Now, παραπλανώνται οι αιτούντες άσυλο ότι η συγκεκριμένη ΜΚΟ δέχεται και παρέχει εντέλει η ίδια το Άσυλο. Δεδομένου ότι η Solidarity Now ελέγχεται από το ίδρυμα Open Society Center του γνωστού χρηματιστή Τζώρτζ Σόρος (και άκρως δραστήριου στο μεταναστευτικό-προσφυγικό) δημιουργούνται πολύ αρνητικές εντυπώσεις στους Έλληνες πολίτες, που εντείνονται από την πολύ άσχημη σημερινή συγκυρία που βρίσκεται το μεταναστευτικό-προσφυγικό, ότι η ΜΚΟ του κ. Σόρος έχει αντικαταστήσει την ελληνική Πολιτεία ως προς τις διαδικασίες παροχής ασύλου.
Ζητούμε από τον Δήμαρχο κ. Μπακογιάννη έχοντας και την τελική ευθύνη για το κτήριο του Φρουραρχείου και των εκεί παρεχόμενων υπηρεσιών να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να πάψει άμεσα αυτή η παραπλάνηση.
Επίσης, με αυτή την ευκαιρία θα θέλαμε να μας ενημερώσει ο κος Μπακογιάννης μέχρι ποιο έτος έχει παραχωρηθεί στο Solidarity Now το κτήριο του Φρουραρχείο και με ποιους όρους.
Με τιμή,
Ο Δημοτικός Σύμβουλος
Γιώργος Καραμπελιάς
Η σχετική πινακίδα

Θέση της παράταξής μας είναι ότι η Υπηρεσία Ασύλου δεν πρέπει να συστεγάζεται σε ίδιο χώρο με καμιά ΜΚΟ (πόσο μάλλον με το Solidarity Now)  και να μεταφερθεί άμεσα σε άλλον χώρο. Επίσης, για μας η παραχώρηση χώρου του Φρουραρχείου στο Solidarity Now είναι προβληματική και θα καταβάλλουμε προσπάθεια να μην ανανεωθεί η σύμβαση παραχώρησης μετά την λήξη της το 2023. 

Ν/Σ: τα Δημοτικά Συμβούλια θα αποφασίζουν με τους πραγματικά παρόντεςΜε την περ.β’ της παρ.1 του αρ.178 του πολυνομοσχεδίου αντικαθίσταται η παρ.10 του αρ.67 του Καλλικράτη(ν.3852/2010) που είχε αντικατασταθεί με το αρ.74 του Κλεισθένη (ν.4555/2018).
Εκεί μέχρι σήμερα ορίζεται πως τα μέλη του Συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, ακόμα και αν αποχωρήσουν, λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, « για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία ΔΕΝ υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία ». 

Το Ν/Σ αλλάζει την ανωτέρω πρόβλεψη όχι ως προς το πως υπολογίζεται η απαρτία (αυτό μένει ακριβώς ως ισχύει) αλλά για το πως θα υπολογίζεται η απαιτούμενη πλειοψηφία ώστε να ληφθεί κάθε Απόφαση.
Ορίζει, λοιπόν, επί λέξει πως « για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία».

Να σημειωθεί ότι αντίστοιχη μεταβολή επέρχεται και στη λήψη Αποφάσεων στα Περιφερειακά Συμβούλια.
Η περ.α’ της παρ.2 του ίδιου άρθρου του Ν/Σ αντικαθιστά την παρ.3 του αρ.169 του ν.3852/2010 ως ισχύει, αναφέροντας ό,τι ανωτέρω για τα Δημοτικά Συμβούλια, ήτοι υπολογισμό της πλειοψηφίας επί των πραγματικά παρόντων.


Πρόγραμμα συναντήσεων από τη Λέσχη Ανάγνωσης Εφήβων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου

Η Λέσχη Ανάγνωσης Εφήβων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου, συνεχίζοντας φέτος για τρίτη χρονιά τη λειτουργία της, απευθύνεται σε σένα,
έφηβε (μαθητή Γυμνασίου – Λυκείου) και σε προσκαλεί να πάρεις μέρος στη δική σου Λέσχη Ανάγνωσης Εφήβων της με στόχο να ακουστεί και η δική σου φωνή (χωρίς να καταπιεστεί), και η δική σου προσωπική ανάγνωση (χωρίς να λογοκριθεί). Με ένα βιβλίο μπορούμε να ταξιδέψουμε, να παίξουμε, να περπατήσουμε, να νιώσουμε, να προβληματιστούμε, να αφουγκραστούμε, να μιλήσουμε, να ερευνήσουμε. Έτσι και εμείς, την περσινή χρονιά, με αφορμή διάφορα λογοτεχνικά έργα, μελετήσαμε, διατυπώσαμε τις απόψεις μας, ανταλλάξαμε ιδέες και συνδυάσαμε τη λογοτεχνία με άλλες μορφές τέχνης, όπως το θέατρο και τη μουσική. Η συμμετοχή στη λέσχη ανάγνωσης εφήβων είναι δωρεάν και η πρώτη συνάντηση ορίζεται για την Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019, ώρα 17:30 στον 1ο όροφο, στην Αίθουσα Συνεδρίων της βιβλιοθήκης (Αδριανουπόλεως & Σκρα 62, Περιστέρι). Στη συνάντηση αυτή θα συζητηθεί το βιβλίο του Μπεγκόντο Φρανσουά «Ανάμεσα στους τοίχους», ένα βαθιά συναισθηματικό και ανθρώπινο αφήγημα με θέμα το μικρόκοσμο του σχολείου, διαποτισμένο από την ενέργεια των διαδρόμων και των αιθουσών διδασκαλίας.
Οι επόμενες συναντήσεις έχουν προγραμματισθεί: 20/11/2019, 18/12/2019, 22/01/2020, 19/02/2020, 18/03/2020, 08/04/2020 και 13/05/2020 (Υπεύθυνη Ναούμ Ευαγγελία).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 5716057 και τηλ/fax: 210 5716069 καθώς και στο e- mail:dvivlper.gr

Ψήφισμα που κατέθεσε η «Αθήνα για την Ελλάδα» στο Δημοτικό Συμβούλιο για καταδίκη της τουρκικής εισβολής στην Συρία


Ψήφισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής του συνδυασμού «Αθήνα για την Ελλάδα» Γιώργος Καραμπελιάς στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για καταδίκη της τουρκικής εισβολής στην Συρία.
Αναλυτικά το κείμενο:
Ψήφισμα καταδίκης της τουρκικής εισβολής στην Συρία
Κύριε Πρόεδρε,
εκπροσωπώντας την Δημοτική Παράταξη «Αθήνα για την Ελλάδα» σάς καταθέτω πρόταση ψηφίσματος για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την τουρκική εισβολή στη Συρία, το οποίο έχει ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο καταδικάζει την εισβολή της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία ως πράξη παράνομη, που υπονομεύει την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, και καταγγέλλει επίσης την σε εξέλιξη εθνοκάθαρση των Κούρδων της Συρίας από τον τουρκικό στρατό, αλλά και τις συνεργαζόμενες με αυτόν τζιχαντιστικές δυνάμεις».
«Επιπλέον η εγκατάλειψη των Κούρδων από τις ΗΠΑ και η χλιαρή αντιμετώπιση της εισβολής από τη διεθνή κοινότητα, συνεπάγεται την απελευθέρωση των τζιχαντιστών και την αναβίωση του ISIS, με πιθανές δραματικές συνέπειες για την αύξηση τον προσφυγικών ροών προς την Ελλάδα και τον κίνδυνο διείσδυσης τζιχαντιστών στην Ελλάδα».

Με εκτίμηση,
Γιώργος Καραμπελιάς, δημοτικός σύμβουλος.

To ψήφισμα με κάποιες τροποποιήσεις εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο και σύντομα θα βγει σχετική ανακοίνωση και από τον Δήμο Αθηναίων.

ΚΕΔΕ: Ομόφωνο ψήφισμα καταδίκης της τουρκικής εισβολής στη Βόρεια Συρία από το Διοικητικό Συμβούλιο

Την τουρκική εισβολή στη Βόρεια Συρία καταδίκασε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ σε σχετικό ψήφισμα που εξέδωσε κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της Γ. Πατούλη, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.
Ειδικότερα στο ψήφισμα εκτός από την απερίφραστη καταδίκη της τουρκικής εισβολής και της σφαγής του άμαχου πληθυσμού, το ΔΣ της ΚΕΔΕ καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών, ώστε να υπάρξει άμεσα διακοπή εχθροπραξιών και να προστατευθούν οι ζωές χιλιάδων αμάχων.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος
Καταδικάζουμε απερίφραστα την τουρκική εισβολή στη Βόρεια Συρία και τη σφαγή του άμαχου πληθυσμού. Ζητούμε από την κυβέρνηση της χώρας να αναλάβει πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών, ώστε να υπάρξει άμεσα κατάπαυση του πυρός, διακοπή των εχθροπραξιών και αποχώρηση των εισβολέων από τις κουρδικές περιοχές, προκειμένου να προστατευθεί η ζωή χιλιάδων αθώων αμάχων.

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019

Δράσεις προώθησης της φιλαναγνωσίας από τον Δήμο Αχαρνών

Δημαρχείο Αχαρνών


Τις δράσεις της προς την κατεύθυνση της προώθησης της φιλαναγνωσίας ανακοίνωσε ο τομέας Πολιτιστικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς του Δήμου Αχαρνών. Στο πλαίσιο αυτό δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα της Παιδικής Λέσχης Ανάγνωσης που περιλαμβάνει πέντε συναντήσεις στις οποίες θα διαβαστούν με τα παιδιά ισάριθμα βιβλία, που θα αποτελέσουν το όχημά τους για νέα ταξίδια. Με γνώμονα την αγάπη για τα βιβλία, μπορούμε όλοι μαζί να «συνταξιδέψουμε» μέσα από αυτά σε κόσμους φανταστικούς και υπαρκτούς. Ένα συναρπαστικό ταξίδι του πνεύματος για μικρούς και μεγάλους φίλους…

Παράλληλα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Εβδομάδων Ανταλλαγής Βιβλίων για το ερχόμενο τρίμηνο (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2019).
 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019, 11:00-13:00 το πρωί
Διαβάζουμε το βιβλίο «Δεν έκανα τα μαθήματά μου γιατί…», του Davide Cali, εκδ. Πατάκη.
Όταν ρωτάει η δασκάλα: «Λοιπόν, γιατί δεν έκανες τα μαθήματά σου;». Τα παιδιά ψάχνουν να βρουν δικαιολογίες για να της απαντήσουν… Τις πιο απίθανες δικαιολογίες που υπάρχουν ή που δεν υπάρχουν…
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019, 11:00-13:00 το πρωί
Διαβάζουμε το βιβλίο «Του σκοινιού τα μανταλάκια», του Αντώνη Παπαθεοδούλου, εκδ. Πατάκη.
Τι σημαίνουν για τα παιδιά οι φίλοι τους; Πως φέρονται οι φίλοι μεταξύ τους; Στηρίζουν ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές;
Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019, 11:00-13:00 το πρωί
Διαβάζουμε το βιβλίο «Παίζω και Μαθαίνω με τα Χαμογελάκια… Τα σπίτια των ζώων».
Ταξιδεύουμε στον κόσμο και γνωρίζουμε μαζί ζώα που δεν έχεις φανταστεί! Ελάτε να ανακαλύψουμε αθόρυβα, πατώντας στις μύτες των ποδιών μας, όχι μόνο τα μοναδικά ζώα, αλλά και τα ξεχωριστά σπίτια τους! Ένα εργαστήριο από τα Χαμογελάκια σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, 11:00-13:00 το πρωί
Διαβάζουμε το βιβλίο «Ο γύρος του κόσμου με το ποδήλατο», της Μαρίας Παπαγιάννη, εκδ. Πατάκη.
Όταν κυκλοφορούμε με το ποδήλατο πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε οδηγοί και όχι πεζοί! Αλήθεια, γνωρίζουμε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε;
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019, 11:00-13:00 το πρωί
«Να τα πούμε;»  Τα «Χαμογελάκια» του Δήμου μας, ανταλλάσουν Χριστουγεννιάτικα Έθιμα με χαμογελάκια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας! Και φυσικά, τους μαθαίνουν και τα Χριστουγεννιάτικα Έθιμα των Αχαρνών.
Στη δράση αυτή συμμετέχουν και Ελληνικά σχολεία της Αμερικής. Έτσι, μπορείτε επίσης να στείλετε και ένα μήνυμα σε όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν όσο μακριά κι αν βρίσκονται.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στη Δημοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς», Λιοσίων 18.
Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ, με προεγγραφή στο τηλ.: 2132072538
 1. ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
Για το επόμενο τρίμηνο έως το τέλος του χρόνου οι εβδομάδες ανταλλαγής βιβλίων θα είναι οι εξής:
 • Δευτέρα 14 έως και Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019
 • Δευτέρα 11 έως και Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019
 • Δευτέρα 9 έως και Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά: 9:00-13:00 και Σάββατο: 16:00-20:00
Στη Δημοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς», Λιοσίων 18

Τέλος υπενθυμίζεται ότι καθημερινά (08:00-15:00) λειτουργεί δανειστικό τμήμα στο Γραφείο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης (Δημαρχείο, 2ος όροφος).


Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Φωτισμός και ο Κοσμάς Αιτωλός


Χρέος έχουν εκείνοι οπού σπουδάζουν, να μη τρέχουν εις αρχοντικά και αυλάς μεγάλων και να ματαιώνωσι την σπουδήν τους, δια να αποκτήσουν πλούτον και αξιώματα, αλλά να διδάσκωσι μάλιστα τον κοινόν λαόν, οπού ζώσι με πολλήν απαιδευσίαν και βαρβαρότητα.
Κοσμάς Αιτωλός [1]
Του Γιώργου Καραμπελιά από την ιστοσελίδα Πεμπτουσία
Ο Κοσμάς [2], του οποίου το κοσμικό όνομα ήταν Κώνστας, είναι άγνωστο που και πότε ακριβώς γεννήθηκε (πιθανότατα το 1714). Αναφέρει ο ίδιος, «Η πατρίδα μου η ψεύτικη, η γήϊνος, η ματαία, είναι από του Αγίου Άρτης την επαρχίαν, από το Απόκουρον» [3], περιοχή της Αιτωλίας, κοντά στο Θέρμο, «από ένα μικρόν χωρίον ονομαζόμενον Μέγαν Δένδρον» [4].
Άρχισε να μαθαίνει γράμματα από την ηλικία των οκτώ ετών, από το 1722 έως το 1732, κοντά στον ιεροδιάκονο Γεράσιμο Λύτσικα, πιθανώς στη Σιγδίτσα της Παρνασσίδας• γύρω στα είκοσι χρόνια του, άρχισε να «διδάσκεται τα γραμματικά υποκάτω εις τον ιεροδιάκονον Ανανίαν τον καλούμενον Δερβισάνον», ενώ δίδασκε και ο ίδιος ως υποδιδάσκαλος στη Λομποτινά της Μεγάλης Ναυπακτίας. Τέλος, γύρω στα 1737 η 1738, πήγε στα Βραγγιανά Ευρυτανίας, στη σχολή που είχε ιδρύσει ο Ευγένιος Γιαννούλης, όπου είχε σαν δάσκαλό του έναν λόγιο, μαθητή του Ευγένιου, τον Θεοφάνη εκ Φουρνά [5], και παρακολούθησε γραμματικά και θεολογικά μαθήματα, αριθμητική και γεωμετρία, ενώ απέκτησε και γνώσεις πρακτικής ιατρικής.Σε ώριμη ηλικία παρακολούθησε μαθήματα στην Αθωνιάδα, στο Άγιον Όρος, και, σύμφωνα με το «Μαρτυρολόγιον», «ετελείωσε τα γραμματικά υποκάτω εις τον διδάσκαλον Παναγιώτην Παλαμάν• μετά δε ταύτα παρέλαβε και την Λογικήν από τον διδάσκαλον Νικόλαον Τζαρτζούλιον» ενώ παρακολούθησε και τον Ευγένιο Βούλγαρι.
Λίγα γνωρίζουμε σχετικά με το επίπεδο των γνώσεών του: «Και εγώ από το σχολείον έμαθα τα εικοσιτέσσερα γράμματα… έμαθα και πεντέξ ελληνικά…» «και έμαθα πολλών λογιών γράμματα, εβραϊκά, τουρκικά, φράγκικα και από όλα τα έθνη και πολλά τα εδιάβασα» [6]. Όπως φαίνεται από τις διδαχές του, γνώριζε την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, τους Πατέρες, τα λειτουργικά βιβλία, καθώς και τα Συναξάρια των Αγίων και την Αμαρτωλών Σωτηρία, του Αγάπιου Λάνδου, την οποία αναφέρει ρητώς [7]. Σε ο,τι αφορά στις λοιπές γνώσεις του, ορισμένες αναφορές στις διδαχές παραπέμπουν στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Έτσι, η φράση «Ούτος ο κόσμος αδελφοί μου είναι ωσάν μία φυλακή. Πότε πρέπει να χαίρεται ο άνθρωπος; Όταν εμβαίνη εις την φυλακήν η όταν ελευθερώνεται από την φυλακήν», παραπέμπει στον Σωκράτη του πλατωνικού Φαίδωνα [8]. Σε μια διδαχή του υποστηρίζει πως ο Θεός έπλασε τον Αδάμ αφού «επήρε από την γην χώμα και νερόν και φωτιά και αέρα», άποψη που παραπέμπει στις θεωρίες των προσωκρατικών. Μετά το πέρας των σπουδών του, και αφού χειροτονήθηκε ιερομόναχος στη Μονή Φιλοθέου, το 1760, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί πήρε μαθήματα ρητορικής από τον αδελφό του Χρύσανθο και έλαβε και την άδεια «του εκ Δελβίνου της Ηπείρου», πατριάρχη Σεραφείμ Β –που είχε συνταχθεί με τους επαναστάτες κατά τη διάρκεια των Ορλωφικών–, να αρχίσει το κηρυγματικό του έργο:

Σε μηνυτήρια αναφορά θα προχωρήσει ο Δήμος Πετρούπολης για την χωματερή

Ο Δήμος Πετρούπολης θα προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, για τις εκλυόμενες και επικίνδυνες για την υγεία μας οσμές από την χωματερή, που
δηλητηριάζουν τις ζωές μας, τις ζωές των παιδιών μας και επιβουλεύουν το μέλλον της πόλης μας.
Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε το 2005 για την απομάκρυνση της λυματολάσπης.
Λέμε ΟΧΙ στην επέκταση της χωματερής στο λατομείο Μουσαμά.
Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ!!!

Σε απολογισμό πεπραγμένων προχώρησε ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

Πάρκο Τρίτση, Ίλιον
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στρογγυλό Τραπέζι πραγματοποιήθηκε στο ανοιχτό θέατρο του Μητροπολιτικού Πάρκου, με θέμα Δράσεις και Προοπτικές του Πάρκου. Μία εκδήλωση στα πλαίσια του Απολογισμού του Φορέα Διαχείρισης για την τριετία 2016 – 2019.
Μίλησαν ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» Ιωάννης Πολύζος, η Γενική Διευθύντρια του Φορέα Διαχείρισης Παρασκευή Γλένη, ο μελετητής γεωλόγος Μιχάλης Λιονής, η Σπυριδούλα Μαργαρίτη, μέλος του Φορέα Διαχείρισης και ο Παναγιώτης Λατσούδης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.
Τα θέματα στράφηκαν γύρω από τον μητροπολιτικό χαρακτήρα του Πάρκου, την ανάγκη να διατηρηθεί ο ενιαίος και δημόσιος χαρακτήρας του προς όφελος όλων των κατοίκων του λεκανοπεδίου, την αύξηση της επισκεψιμότητας τα τελευταία χρόνια και της καθιέρωσής του ως ενός ιδιαίτερα σημαντικού πόλου πολιτισμού, αλλά και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Επισημάνθηκε το γεγονός των οφειλών αλλά και της κακής κατάστασης των υποδομών που βρήκε ο Φορέας όταν παρέλαβε το Πάρκο, τα κατασκευαστικά προβλήματα που προϋπήρχαν στην 5η λίμνη, καθώς και το γενικότερο πρόβλημα της διαχείρισης των νερών. Για το θέμα αυτό, ο Φορέας υλοποίησε σε συνεργασία με τον ΑΣΔΑ και τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού μελέτη για την στεγάνωση της λίμνης, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2020. Συζητήθηκε και το ζήτημα της μονάδας επεξεργασίας και ανακύκλωσης νερού, ως μακροχρόνια -υπό αυστηρές προϋποθέσεις- λύση του προβλήματος, μαζί με το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης νερών από πηγές του Ποικίλου Όρους. Έμφαση δόθηκε στα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τα τελευταία χρόνια, καθώς και στην απαραίτητη στελέχωση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που πρόσφατα νομοθετήθηκε και απευθύνεται στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Αθήνας.
Παρεμβάσεις έκαναν ο Ανδρέας Λεωτσάκος, αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών, ο Σταύρος Τσίρμπας, δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού και η Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, όπου υποσχέθηκαν να συνδράμουν στην διαφύλαξη του χαρακτήρα του Πάρκου ως Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης και τόνισαν πως δεν θα υπάρξει εμπορευματοποίηση του. Τέλος, ο καθηγητής Νίκος Μπελαβίλας, τόνισε το πόσο η τεχνική της επανάχρησης φυσικών πόρων, όπως είναι το νερό της ανακύκλωσης, αποτελεί καθαρά οικολογική και φιλική προς το περιβάλλον πολιτική.

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Αποκλείουν τους Κοινωνικούς Λειτουργούς από την πρόσληψη στα «Κέντρα Κοινότητας»
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕ - ΟΤΑ
Αποκλεισμό των Κοινωνικών Λειτουργών από την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Κέντρα Κοινότητας», καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) με πρόσφατο έγγραφό του.
Συγκεκριμένα, μετά την έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.: Δ14/15834/237/19-4-2019 που αφορούσε τις προδιαγραφές λειτουργίας των «Κέντρων Κοινότητας», με έγγραφό του ο Σ.Κ.Λ.Ε., είχε ζητήσει από τα συναρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών και Εργασίας) την άμεση τροποποίηση της παραγράφου 3.5 του άρθρου 4 και την συμπερίληψη σ΄ αυτή με σαφήνεια της ειδικότητας Π.Ε./Τ.Ε. Κοινωνικού Λειτουργού.
Η τροποποίηση είχε ζητηθεί καθώς, ενώ στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 4 της συγκεκριμένης κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται ρητά ότι στο «Κέντρο Κοινότητας» η μία εκ των ειδικοτήτων θα πρέπει να είναι αυτή του Κοινωνικού Λειτουργού, στην παρ.5 του ίδιου άρθρου που αφορά στην στελέχωση με προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας η ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού δεν υπάρχει!
Παρά τις παρεμβάσεις του Σ.Κ.Λ.Ε., η μέχρι σήμερα μη τροποποίηση της συγκεκριμένης κοινής Υπουργικής Απόφασης, έχει ως αποτέλεσμα η ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού να αποκλείεται από τη δυνατότητα πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού που δίνεται στους Δήμους της χώρας μας.
Είναι «Ηλίου φαεινότερο» ότι, η ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού είναι από τις πλέον απαιτούμενες ειδικότητες για την ενδυνάμωση σε προσωπικό των «Κέντρων Κοινότητας» της Χώρας μας, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών στήριξης της οικογένειας και των ηλικιωμένων, δηλαδή των Κέντρων Στήριξης Οικογένειας και Κέντρων Παρακολούθησης του Ο.Φ.ΗΛΙ. (Ολοκληρωμένη Φροντίδα Ηλικιωμένων) αντίστοιχα όπως αυτά ενσωματώθηκαν στο Π.Ε.Π. (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα).
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στηρίζει τις παρεμβάσεις, τις θέσεις και τις προτάσεις του Σ.Κ.Λ.Ε. για το συγκεκριμένο θέμα και καλεί τους συναρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρικάκο και Εργασίας κ. Ι. Βρούτση να προχωρήσουν στην άμεση τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.: Δ14/15834/237/19-4-2019 για θα αρθεί ο επιχειρούμενος αποκλεισμός της ειδικότητας του Κοινωνικού Λειτουργού από τις πρόσθετες προσλήψεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και κυρίως για να δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους της χώρας να ενισχύσουν τις Δομές των «Κέντρων Κοινότητας» με προσωπικό και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων τους χωρίς περιορισμούς.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας                                                                 Βασίλης Πετρόπουλος

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Συνεχίζονται οι δωρεάν νομικές συμβουλές και πληροφόρηση σε συνταξιούχους, εργαζόμενους και ανέργους, από Δήμο Ιλίου και ΓΣΕΕΣυνεχίζεται η λειτουργία της υποστηρικτικής δομής πληροφόρησης και συμβουλευτικής συνταξιούχων, ατόμων πλησίον της σύνταξης, εργαζόμενων και ανέργων του Δήμου
Ιλίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.
Η υποστηρικτική δομή ξεκινά τις συναντήσεις από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, όπου Νομικοί Σύμβουλοι και Σύμβουλοι Απασχόλησης θα βρίσκονται κάθε 1η και 3η Δευτέρα κάθε μήνα, από 16:00 έως 20:00, στο Δημαρχείο Ιλίου, στον 4ο όροφο, προκειμένου να παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης και επαγγελματικής συμβουλευτικής σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το Κέντρο Κοινότητας και συγκριμένα με την κυρία Χριστιάννα Τσουλούφη στο τηλέφωνο 2132030007, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 έως 14:00.
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:
«Η υποστηρικτική αυτή δομή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο πρωτοβουλιών που έχουμε αναλάβει με στόχο την πληροφόρηση και την ανακάλυψη νέων προοπτικών στο χώρο εργασίας και λειτουργεί συμπληρωματικά με το Γραφείο Πληροφόρησης & Υποστήριξης Ανέργων του Δήμου μας, που λειτουργεί από το 1997.
Όσοι, λοιπόν, αναζητούν έγκυρες απαντήσεις σχετικά με τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα μπορούν να απευθύνονται στη δομή μας και να λάβουν δωρεάν εξειδικευμένες πληροφορίες.»

ΠΗΓΗ -  pitsounicity.gr

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Επιστροφή στην κανονικότητα;του Γιώργου Καραμπελιά από την Ρήξη (φ. 154) που κυκλοφορεί στα περίπτερα 

Το κυρίαρχο αφήγημα, αλλά και πρόταγμα της παρούσας κυβέρνησης, μέχρι σήμερα, θα μπορούσε να εκφραστεί με μία φράση: «Επιστροφή στην κανονικότητα». Κανονικότητα στην οικονομία και κατάργηση των κεφαλαιακών ελέγχων στις Τράπεζες· «κανονικότητα» στην πυροσβεστική υπηρεσία και αντιμετώπιση των πυρκαγιών με συντονισμένες ενέργειες· «κανονικότητα» στη δικαιοσύνη και εκκαθάριση των Θανοπαπαγγελόπουλων· «κανονικότητα» στα Εξάρχεια και την εγκληματικότητα, «κανονικότητα» στην εκπαίδευση, στη διαχείριση της μισοβυθισμένης ΔΕΗ, στο Ελληνικό κ.λπ. κ.λπ. Και όντως, η κυβέρνηση, κατά τους δύο πρώτους μήνες της παρουσίας της στους κυβερνητικούς θώκους, δείχνει να κερδίζει εν μέρει τις εντυπώσεις σε αυτή τη μάχη. Και σε έναν λαό καθημαγμένο από 4,5 χρόνια Βαρουφάκη, Τσίπρα και Καμμένο, αυτό δεν ήταν λίγο και της έδωσε αρκετά εύσημα, ακόμα και από όσους δυσπιστούσαν ή ήταν αρνητικά προδιατεθειμένοι απέναντι σε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Όλη η πολιτική της κυβέρνησης στρέφεται κατ’ εξοχήν προς αυτό τον στόχο. Γι’ αυτό και η σύνθεση ενός μεγάλου μέρους της –και ακόμα περισσότερο του κύκλου των πρωθυπουργικών συμβούλων– στηρίζεται κατ’ εξοχήν σε εκσυγχρονιστικής και σημιτικής κοπής «κεντροαριστερούς» και «κεντροδεξιούς». Σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοια έκταση ώστε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αποτελεί εν πολλοίς μια συνέχεια του σημιτικού εκσυγχρονισμού με πολιτική στήριξη στη Νέα Δημοκρατία: Χρυσοχοΐδης, Θεοδωρικάκος, Μενδώνη, Πιερρακάκης, Σκέρτσος, Μαυρωτάς, Θεοχάρης και αναρίθμητοι άλλοι, στο στενό περιβάλλον του Μητσοτάκη, κατάγονται απ’ ευθείας από την εκσυγχρονιστική κεντροαριστερά – ο Δημήτρης Μητρόπουλος, διευθυντής του Βήματος , και ο Γιάννης Βλαστάρης, διευθυντής της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, είναι μερικές από αυτές τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Αναρίθμητοι άλλοι, όπως ο Γεραπετρίτης, έχουν κατά καιρούς θητεύσει σε θέσεις τόσο κάτω από το ΠΑΣΟΚ όσο και κάτω από τη Ν.Δ. Για να συμπληρώσουμε και να συνοψίσουμε την εικόνα, αρκεί η συμβολική παρουσία της Γιάννας Αγγελοπούλου, ως επί κεφαλής του εορτασμού των διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση. Η Γιάννα, ως πραγματικό «εθνικό κεφάλαιο», έχει υπηρετήσει και συνδεθεί με όλα σχεδόν τα κόμματα και τις κυβερνήσεις, την τελευταία περίοδο και με τον Τσίπρα, για να καταλήξει στον Κυριάκο.
Δηλαδή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελεί και θέλει να αποτελέσει μία «σύνοψη» των εκσυγχρονιστικών δυνάμεων, των δυνάμεων της κανονικότητας. Εξάλλου, η αντιπροεδρία του Πικραμένου και η παραμονή του Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας συμβολίζουν ακριβώς αυτή την αίσθηση της «καλής κοινωνίας», αλλά και ενός μεγάλου μέρους των μεσαίων στρωμάτων. Επιτέλους, μετά τους ανίκανους και καταστροφικούς κατσαπλιάδες, οι άνθρωποι της δικής μας τάξεως, Κολέγιο, Χάρβαρντ, Φλέτσερκ.ο.κ. Και στη συνέχεια, γύρω από αυτό τον ισχυρό εκσυγχρονιστικό πυρήνα, θα έρθουν να κολλήσουν εκατοντάδες και χιλιάδες καριερίστες, που είχαν ανακατευτεί με τον ΓΑΠ και τον ΣΥΡΙΖΑ, και θα αρχίσουν τώρα να ανακαλύπτουν τη «συνέχεια του κράτους».
Η ίδια εικόνα και σε ό,τι αφορά τα ΜΜΕ, τους δημοσιογράφους και διανοουμένους, ίσως και σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα. Τα βασικά δημοσιογραφικά στηρίγματα της «νέας κατάστασης», εκτός από τα κλασικά έντυπα της παράταξης, είναι εφημερίδες όπως το ΒΗΜΑ και τα ΝΕΑ που, κάτω από τον Μαρινάκη, συνεχίζουν να κανοναρχούν το ίδιο εκσυγχρονιστικό «κεντροαριστερό» αφήγημα, μόνο που πια είναι ενταγμένες στο νέο κυβερνητικό στρατόπεδο. Καθόλου τυχαία, εξάλλου, ο γνωστός και μη εξαιρετέος Μαλέλης των καναλιών ανέλαβε να στήσει και το καινούργιο κανάλι.
Όμως αυτή «κανονικότητα», που την ήθελαν και οι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν άντεχαν άλλο Βαρουφάκηδες, Πολάκηδες και Τσίπρες να ασελγούν καθημερινά πάνω στις ζωές και την αξιοπρέπειά τους και τελικά τους σιχτίρησαν, δεν είναι, δυστυχώς, όπως αυτοί την εννοούν.
Στην Ελλάδα, από την εποχή του Σημίτη και μετά, η κανονικότητα συνδέθηκε, μέχρις ταυτίσεως, με τον εθνομηδενισμό και τον «αντιλαϊκισμό». Και αυτό έγινε σχετικά εύκολα μετά τη μαζική προσχώρηση των διανοουμένων και των ελίτ στον «αντιεθνικισμό» και τον εθνομηδενισμό, στη δεκαετία του 1990, την εποχή της κλιντονικής παγκοσμιοποίησης. Μια παγκοσμιοποίηση η οποία τροφοδοτήθηκε και ενισχύθηκε με τα εκατοντάδες εκατομμύρια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που έρρευσαν στους θυλάκους των πανεπιστημιακών και λάδωσε ευρωπαϊκά το αντεράκι τους· ένας «εξευρωπαϊσμός» που αρδευόταν από τα μυθώδη ποσά που ενθυλάκωναν, συνήθως μαύρα, οι μεγαλοδημοσιογράφοι της «συναίνεσης»· εκείνη την αλησμόνητη εποχή που, όπως έλεγε ο Παναγιώτης Κονδύλης, ιπτάμενες τσιπούρες προσγειώνονταν στα πιάτα των διανοουμένων. Τότε, οι ελίτ της χώρας προσχώρησαν μαζικά και ασμένως στον «εκσυγχρονισμό», νοούμενο ως εκσυγχρονισμό παρασιτικό και κατ’ εξοχήν «αντιεθνικιστικό».
Έτσι, στην πατριωτική πλευρά, μετά από αυτή την αξέχαστη δεκαετία, έμεινε μεν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, αλλά πολύ λίγοι μεταξύ των επωνύμων, συντροφιά με «πατριωτικά λαμόγια», συνωμοσιολόγους και πληθώρα Καμμένων ή Δελαπατρίδηδων. Γιατί το σύστημα δούλευε ρολόι. Οι σοβαροί άνθρωποι, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μαγιά για κάτι διαφορετικό, περιθωριοποιούνταν, δαιμονοποιούνταν και χαρακτηρίζονταν γραφικοί –χαρακτηριστική περίπτωση ο Στέλιος Παπαθεμελής–, ή συκοφαντούνταν ως «αναρχικοί», ή ακόμα και «τρομοκράτες». Έτσι, σιγά-σιγά, πατριώτης

Κίνημα Άρδην: Ένας είναι ο δρόμος - Δημιουργική αντίσταση και Ελληνική αναγέννησηΚίνημα Άρδην

Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί επιστέγασμα μιας πορείας γεωπολιτικής καθίζησης και ταυτόχρονα εγκαινιάζει μια πορεία αποσύνθεσης της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας.
Το τι συνέβη έχει γίνει πλέον καθαρό: Η χώρα πλήρωσε πολύ βαριά την απουσία σοβαρής εθνικής στρατηγικής για τη διεθνή αντιμετώπιση του «μακεδονικού αφηγήματος» των γειτόνων, όπως και την απουσία στρατηγικής για την αντιμετώπιση των απειλών που δέχεται η χώρα από τη νεοθωμανική Τουρκία, καθώς με την οικονομική της κατάρρευση κατέστη εκβιαζόμενη και χειραγωγούμενη από τους δανειστές της.
Φυσικά, χρειαζόταν και ένας πρωθυπουργός πρόθυμος να εκτελέσει το συμβόλαιο, και αυτός βρέθηκε στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν δίστασε να θυσιάσει την αξιοπρέπεια, τη μνήμη και την ταυτότητα των Μακεδόνων στον βωμό της διατήρησης της εξουσίας με κάθε τίμημα, αυτός και το κόμμα του, αυτός και ο υπουργός Εξωτερικών του Νίκος Κοτζιάς, αυτός και ο ανεκδιήγητος εταίρος του, ο Πάνος Καμμένος. Με την ίδια ευκολία εξάλλου θα μετατρέψει τη χώρα σε χοτ σποτ της Ευρώπης, ενισχύοντας δραματικά την προοπτική «λιβανοποίησης» της ελληνικής κοινωνίας.
Αλλά και η νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ψηφίστηκε κυρίως από τη Βόρειο Ελλάδα για να σηματοδοτήσει το τέλος αυτού του εθνομηδενισμού, μέχρι τώρα εφαρμόζει μια πολιτική μικρών αποκλίσεων από τους προκατόχους της, ενώ σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών στρογγυλεύει διαρκώς την κριτική της, κατά παραγγελία των ευρωατλαντικών της εταίρων, κυρίως της Γερμανίας και των ΗΠΑ. Για να μη μιλήσουμε για τη συνδιαχείριση των υδρογονανθράκων στην Κύπρο και το Αιγαίο.
 

Δεν χρειάζεται πολύ για να καταλάβουμε ότι όλα αυτά αφορούν αποτελούν μια ολική εθνική καθίζηση και όχι απλώς μια «προδοτική πολιτική»: Μια καθίζηση που ξεκινάει από τη δημογραφική κατάρρευση, την κατάπτωση της παιδείας και του πολιτισμού μέσα στην ελληνική κοινωνία, και καταλήγει στην παραγωγή, τη διαρκή υποβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων, τη συρρίκνωση των διπλωματικών μηχανισμών. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε ένα πολιτικό σύστημα απολύτως κατώτερο των περιστάσεων, ανίκανο να ανακόψει την πτωτική πορεία της χώρας.
Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, οι Έλληνες καλούνται να ενεργοποιηθούν. Όχι μόνον να «μην πάνε σπίτια τους», μετά την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης, που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην καθολική κατακραυγή ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά και να κάνουν ένα βήμα παραπέρα από τη διαμαρτυρία, σε μια βαθύτερη εθνική συνειδητοποίηση.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
• Ως προς τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα πρέπει να διατηρούμε ζωντανό το αίτημα της ακύρωσής της και να το ενισχύσουμε με μια διεθνή καμπάνια για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, που να αξιοποιεί το πολιτιστικό κεφάλαιο του Αλεξάνδρου, του ελληνιστικού πολιτισμού, και ακόμα, της βυζαντινής μακεδονικότητας με τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο ή με την περίλαμπρη μεσαιωνική της τέχνη, καθώς και τη σύγχρονη πολιτιστική της κληρονομιά.
• Θα πρέπει να διευρύνουμε την πατριωτική μας ευαισθησία στη Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου, την Κύπρο και τις απειλές που δέχονται από τον τουρκικό επεκτατισμό και να καταγγείλουμε ενεργά την τουρκοποίηση των ελληνικών καναλιών, την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι και ο Ερντογάν μάς απειλούν καθημερινά με τον ιταμότερο τρόπο.
• Θα πρέπει να διασφαλίσουμε μονιμότερους διαύλους επικοινωνίας και σύμπραξης με την ελληνική διασπορά, για την προάσπιση των εθνικών μας δικαίων στη Μακεδονία, την Κύπρο και το Αιγαίο, αλλά ταυτόχρονα και για την υποστήριξη του καταρρέοντος εθνικού κέντρου μέσω προγραμμάτων καλλιέργειας του ελληνικού πολιτισμού, υποστήριξης της ελληνικής παραγωγής, προαγωγής της ελληνικής παιδείας μέσα κι έξω από τη χώρα, συμβολής στον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων και στήριξης της διπλωματίας της χώρας.
• Ισχυρότερο ρίζωμα μέσα στους δασκάλους, τους καθηγητές, τους μαθητές και τους φοιτητές, για την ανάπτυξη ενός κινήματος που δεν θα έχει μόνο χαρακτήρα διεκδίκησης και διαμαρτυρίας, αλλά και περιεχόμενο πολιτιστικό, δηλαδή μορφωτικό και παιδευτικό.
• Ο πατριωτικός αγώνας, παράλληλα με τα συλλαλητήρια και τις κινητοποιήσεις, πρέπει να γίνει διαρκής και πολύπλευρος: Πολιτιστικά φεστιβάλ, επιστημονικά συνέδρια, άσκηση πίεσης στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους βουλευτές και τα κόμματα, συντονισμός κοινωνικών φορέων, ενημέρωση της κοινής γνώμης.
• Το ζήτημα έχει τεθεί: Μέχρι σήμερα, μιλούσαμε για «εθνικά θέματα» και πολλαπλούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα στο γεωπολιτικό περιβάλλον όπου καλείται να υπάρξει και να συνεχίσει τον ελεύθερό της βίο. Με την οικονομική και κοινωνική διολίσθηση της τελευταίας δεκαετίας, τα πράγματα επιδεινώθηκαν. Πλέον όλα συνδέονται μεταξύ τους και τα εθνικά θέματα συμπυκνώνονται σε ένα μόνο: Την επιβίωση του ελληνισμού μέσα στον 21ο αιώνα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να εγκαταλείψουμε όλοι (από τον κάθε ένα μας ατομικά, μέχρι τα κόμματα και το κράτος) τις παλιές μας συνήθειες και να αφήσουμε πίσω μας τον νεοέλληνα της ευκολίας, της αρπαχτής και της ιδιωτείας. Το δίλημμα έχει τεθεί:


Δημιουργική αντίσταση και ελληνική αναγέννηση ή εξαφάνιση.

Συμπαραστάτης του Δημότη: Αποδοχές - Ποιοι και πως μπορούν να επιλεγούν


Εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών, οι Δήμοι πρέπει να αποκτήσουν «Συμπαραστάτη του Δημότη και Επιχείρησης» (στο εξής Συμπαραστάτης).
Ο θεσμός που γεννήθηκε το 2010 με τον Καλλικράτη, καταργήθηκε από τον Κλεισθένη (παρ.2 αρ.174 ν.4555/2018), αλλά επανήλθε στη ζωή από τη νέα Κυβέρνηση με το αρ.7 του ν.4623/2019.
Η ΕΠΙΛΟΓΗ
Στους Δήμους άνω των 20.000 κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς Δήμους (ανεξαρτήτως πληθυσμού), με απόφαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν Προκήρυξης που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου, «πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας», ως Συμπαραστάτης.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του ΔημοτικούΣυμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.
Επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών του ΔημοτικούΣυμβουλίου.Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.
Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του Συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου.
Υπογραμμίζουμε ότι ως Συμπαραστάτηςδεν μπορεί να επιλεγεί ΑιρετόςΔήμου, Περιφέρειας ή βουλευτής. Επίσης, ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτηισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο αρ.14 του ν.3852/2010 ως ισχύει.
Η θητεία του ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών. 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ.2 του αρ.77 του ν.3852/2010, «Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών».
Στην αριθμ. 93/23.8.2019 Εγκύκλιο το Υπουργείο Εσωτερικών αποτυπώνοντας τις «κρίσιμες ενέργειες για την ομαλή συγκρότηση των οργάνων διοίκησης και για τη λειτουργία των Δήμων» επισημαίνει την προθεσμία της διαδικασίας επιλογής Συμπαραστάτη, αναγράφοντας ως προς το χρόνο: «μέχρι (ενδεικτικά) 31 Οκτωβρίου 2019».
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
ΟΣυμπαραστάτης λαμβάνειαντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου(παρ.6 αρ.77 ν.3852/2010).

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της αριθμ.54698/2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 4704/22.10.2018) ΚΥΑ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την αριθμ.72865/2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 5726/19.12.2018) ΚΥΑ,
α)οι Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν το 21% της αντιμισθίας που αναλογεί στο Δήμαρχο,
β)Η αντιμισθία των Δημάρχων σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων έχει οριστεί σε 4.275€, σε Δήμους με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους σε 3.420€ και σε Δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων σε 2.565€.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
Για την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Αναφορικά με την λήψη άδειας, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του αρ.93 του ν.3852/2010, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της εν λόγω παραγράφου περίυποχρεωτικήςχορήγησης άδειας για όλο το διάστημα της θητείας του, εφόσον είναι α) δημόσιος υπάλληλος ή β) υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή γ) υπάλληλος κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, ή δ) υπάλληλος λοιπών Ν.Π.Ι.Δ.
ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ο Συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των Υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.
Υποστηρίζεται διοικητικά από τις Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή.
Κατά την εξέταση καταγγελιών, μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των Υπηρεσιών του Δήμου, «υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο Συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις Υπηρεσίες του Δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους.
Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως Ανεξάρτητης Αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και Αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
Ο Συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται «στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου για τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τις διατάξεις του αρ.217 του Κώδικα Δήμων», εντός 30 ημερών από την υποβολή της.
Επιπλέον, μπορεί να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικήςδιοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του, όσο και επ` ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του υποβάλλονται στο Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των δημοτικών Υπηρεσιών.

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοίνωση : Τμήμα Πολιτιμού & Αθλητισμού Δήμου Αιγάλεω

Το Γραφείο του τμήματος Αθλητισμού σας ενημερώνει πως τα τμήματα pilates, μυϊκής ενδυνάμωσης, παραδοσιακών χορών και μοντέρνων χορών θα ξεκινήσουν τις δραστηριότητές τους τη Δευτέρα 30/9/2019
Οι εγγραφές και οι ανανεώσεις των εγγραφών πραγματοποιούνται στα γραφεία του αθλητικού τμήματος Ν. Πλαστήρα 20 από τις 15/9/2019. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: α) βεβαίωση καρδιολόγου ή παθολόγου β) 1 φωτογραφία ταυτότητας 3) αίτηση που συμπληρώνεται στα γραφεία του τμήματος.

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019

Κυκλοφορεί η Ρήξη Σεπτεμβρίου


Ρήξη, η εφημερίδα του δημοκρατικού πατριωτικού χώρου
Κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Ρήξης (φ. 154). Την Ρήξη μπορείτε να την βρείτε μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου στα περίπτερα όλης της χώρας, όπως και στα γραφεία του Άρδην σε Αθήνα (Ξενοφώντος 4) και Θεσσαλονίκη (Δαναΐδων 7), καθώς και στο Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο (Θεμιστοκλέους 37, Εξάρχεια). 
Διαβάστε στην Ρήξη:
Να σκοτώσουμε τον γραικύλο μέσα μας, του Γιώργου Καραμπελιά
«Επιστροφή» στην κανονικότητα;, του Γιώργου Καραμπελιά

Αφιέρωμα: Τα παιχνίδια του Ερντογάν με το μεταναστευτικό
Τι σηματοδοτούν οι δεκατρείς βάρκες απόβασης στη Λέσβο, της Παγχιακής Επιτροπής Αγώνα
«Η στάση της Γαλλίας έναντι των ιταλικών αρχών είναι υποκριτική», συνέντευξη του Ντάγκλας Μάρρεϊ

 Αναγέννηση ή εξαφάνιση, προκήρυξη του Άρδην για την ΔΕΘ
Σύριζα: τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, του Γιάννη Ξένου
Κυπριακό: Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα, του Αλέκου Μιχαηλίδη
Η ελληνική κρίση σαν Μάπετ Σόου, του Μάνου Στεφανίδη
Τύφλωση Εσωτερικού, η ψήφος της διασποράς στις συμπληγάδες της κομματοκρατίας, του Γιώργου Ρακκά
Η οδυνηρή πραγματικότητα, οι ψευδαισθήσεις και το φοβικό σύνδρομο, του Γιωργου Παπασίμου
Παλιό το παραμύθι κι ο δράκος ντεμοντέ, του Τάσου Αναστασίου
Ο μουφτής Κομοτηνής διαλύει τη …μουφτεία του!, του Κώστα Καραΐσκου
Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν, Πρώτες σκέψεις πάνω στο έργο της κυβέρνησης στην Παιδεία, του Τάσου Χατζηαναστασίου
Ψάχνοντας την ταυτότητά μας σώζουμε τους εαυτούς μας, του Νίκου Παππά
Τοπική διαχείριση νερού, του Νίκου Ντάσιου
Διεθνή:
Ο ελληνικός δρόμος προς έναν πράσινο πλανήτη, του Ευάγγελου Βαλλιανάτου
Η εξωτερική πολιτική του Τραμπ:  τα όρια της διπλωματίας του εξαναγκασμού, του Κώστα Γεώρμα
Γερμανικές επανορθώσεις για Ελλάδα και Πολωνία, του Βασίλη Στοϊλόπουλου
Ιστορία:
Η Γενοκτονία των Ασσυρίων, του Μάριου Νοβακόπουλου
Η αντιμετώπιση του 1821, του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
«731», το ύψωμα που έκρινε τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, του Γιάννη Μιχαλακόπουλου
Σπούργος ο Ανωφελής ο Καπιταλιστικός, του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

Πολιτισμός
Της Ηπείρου οι κοινότητες…, του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου
Εγκώμιον επιστροφής, της Άννας Αναγνώστη-Στάικου
Ένας ουσιώδης Οιδίπους, του Κώστα Σαμάντη
Βιβλίο:
Confiteor, το αριστούργημα του Ζ. Καμπρέ, Τάσου Χατζηαναστασίου
Μέρες Θ΄ του Γιώργου Σεφέρη, του Σπύρου Κουτρούλη

cineρήξη:
Ένας ελέφαντας στέκεται ακίνητος & Ο Καταδικασμένος (Ikiru), του Κωνσταντίνου Μπλάθρα
τα αθλητικά της Ρήξης
τα σκίτσα του Νικόλα….

…και άλλα πολλά

Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019

Το Ισλάμ, η Ευρώπη, οι ΈλληνεςΤου Γιώργου Καραμπελιά από το Άρδην τ. 101-102

Οι Έλληνες έχουν μια μακρά και διττή παράδοση σχέσεων με το ισλάμ. Η κύρια πλευρά υπήρξε μια παράδοση αντιπαλότητας που εγκαινιάστηκε ήδη από τους πρώτους απογόνους του προφήτη Μωάμεθ, οι οποίοι κατέλαβαν, σε μια θυελλώδη επέλαση, την ελληνική, τουλάχιστον πολιτιστικά και γλωσσικά, Μ. Ανατολή, για να θεμελιώσουν το πρώτο αραβικό κράτος με έδρα τη Δαμασκό και να συνεχίσουν μέχρι τις απόπειρες κατάληψης της Κωνσταντινούπολης, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη θα πάρουν οι οσμανλήδες και το τουρκικό ισλάμ, που θα επιτύχει την ειρηνική ή βίαιη ενσωμάτωση μεγάλων ελληνικών πληθυσμών και την κατάληψη του ελληνικού ιστορικού χώρου.
Παράλληλα, έχουν και μια μακρά παράδοση συμβίωσης, έστω και στανικής, αλλά όχι μόνο. Ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα που το αραβικό ισλάμ υπετάγη στους οθωμανούς, οι Άραβες, έχοντας ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό αρχέγονες αντιπαλότητες, βρέθηκαν σε μια κοινή αντίθεση με τους Έλληνες απέναντι στους Τούρκους κυριάρχους τους.
Αυτή η περίπλοκη ιστορική πραγματικότητα, διαμορφωμένη μέσα από μία διαδρομή δεκατεσσάρων αιώνων αντανακλάται και στη συγκεχυμένη συνείδηση που κυριαρχεί στον ελληνικό κόσμο απέναντι στο ισλάμ. Έτσι, αντιπαλότητα πρωταρχικά, αλλά ταυτόχρονα και πάμπολλα σημεία επαφής στον τρόπο ζωής, τη διασκέδαση, την κουλτούρα.
Αν όμως με το αραβικό ισλάμ μπορούμε να διαπιστώσουμε πολλαπλές και περίπλοκες σχέσεις πολλαπλών κατευθύνσεων και σηματοδοτήσεων, δεν συμβαίνει το ίδιο στη σχέση με το τουρκικό ισλάμ, όπου το βάρος πέφτει περισσότερο στο «τουρκικό», παρά στο ισλάμ. Εδώ, από το 1071, τη μάχη του Ματζικέρτ και μέχρι σήμερα, η επέκταση του ενός (κατεξοχήν των Τούρκων) θα γίνεται εις βάρος του άλλου. Ελληνισμός και τουρκισμός αποτελούν το αρχέτυπο μιας ιστορικής αντίθεσης χωρίς ίσως προηγούμενο ως προς την ένταση και τη διάρκειά της. Η διαμόρφωση του ελληνικού κράτους αποτελεί άμεση συνάρτηση της υποχώρησης ή της ανάκαμψης του τουρκικού. Ακόμα και σήμερα, που έχει αντιστραφεί το κύμα της υποχώρησης του τουρκισμού, που κράτησε από το 1821 έως το 1922, και αυτός επεκτείνεται και πάλι, όπως συνέβη στην Κύπρο ή με τις διεκδικήσεις του στη Θράκη και το Αιγαίο, το βασικό πρόβλημα των Ελλήνων παραμένει –με νέες μορφές βέβαια– δυστυχώς ταυτόσημο με εκείνο που ενέκυψε για πρώτη φορά το 1071 στο Ματζικέρτ.

Από την εποχή των Νεότουρκων, γύρω στο 1910, όταν στην Τουρκία αναπτύσσεται ένας νεόκοπος επιθετικός εθνικισμός, η αντίθεση Ελλήνων και Τούρκων παύει να ενδύεται τη μορφή της αντίθεσης ορθόδοξων και μουσουλμάνων και εμφανίζεται πρωταρχικώς ως εθνική, μη θρησκευτική αντίθεση, έστω και εάν το θρησκευτικό στοιχείο συνεχίζει να λειτουργεί στο υπόστρωμα. Ακόμα περισσότερο, κατά την περίοδο του εκκοσμικευμένου τουρκικού κράτους, που δημιουργήθηκε από τον Κεμάλ μετά το 1923, ο τουρκισμός έπαψε να ταυτίζεται στα μάτια των Ελλήνων με το ισλάμ και τους μουσουλμάνους. Η Τουρκία επιθυμούσε να οικοδομήσει ένα εθνικό κράτος με υπηκόους

Κυριακή, 28 Ιουλίου 2019

Ποιες αλλαγές έρχονται στον «Κλεισθένη» -Μείωση θητείας αντιδημάρχων, αντιπεριφερειαρχώνΕντός της ερχόμενης εβδομάδας, όπως έγινε γνωστό από κυβερνητικές πηγές χθες, θα κατατεθεί στη Βουλή το δεύτερο μεγάλο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών για την επίτευξη κυβερνησιμότητας στους δήμους και τις περιφέρειες.
Σύμφωνα με πληροφορίες η προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση που θα περιλαμβάνεται στο διυπουργικό νομοσχέδιο, θα πάρει εντός ημερών το δρόμο προς τη Βουλή αμέσως μετά την ψήφιση του μίνι φορολογικού με τις ελαφρύνσεις του ΕΝΦΙΑ και τις αλλαγές στις 120 δόσεις,
Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου είναι οι εξής:
 • Θέσπιση δυνατότητα σύμπραξης δημοτικών παρατάξεων (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά η παράταξη του Δημάρχου ή Περιφερειάρχη), οι οποίες λογίζονται ως ενιαία παράταξη για τη λειτουργία των οργάνων των ΟΤΑ, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτοτέλεια κάθε μιας από αυτές. Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνεται η συνεργασία τους κατά τρόπο αντίστοιχο με την Κοινοβουλευτική διαδικασία (σχηματισμός συμμαχικών κυβερνήσεων).
 • Εξασφάλιση πλειοψηφίας του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη στις επιτροπές (Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στους Δήμους, Οικονομική Επιτροπή και λοιπές επιτροπές στις Περιφέρειες). Με τον τρόπο αυτό o Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης θα μπορούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα για το οποίο εκλέχθηκαν από τους πολίτες, διατηρώντας όμως τον σημαντικό ρόλο του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου. Παράλληλα μεταφέρονται στις επιτροπές περιορισμένος αριθμός αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Εξασφάλιση πλειοψηφίας του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη σε όλα τα νομικά πρόσωπα που έχει ο ΟΤΑ (ΝΠΔΔ, Δημοτικά Ιδρύματα, ΝΠΙΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, ΔΕΥΑ) ώστε υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση της πολιτικής του Δημάρχου με τα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ.
 • Προσαρμογή του τρόπου ψήφισης του Προϋπολογισμού των ΟΤΑ (καθώς και του Τεχνικού Προγράμματος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της ψήφισης τελών) και εισαγωγή νέας διαδικασίας η οποία δίνει στις υπόλοιπες παρατάξεις (πλην Δημάρχου / Περιφερειάρχη) τη δυνατότητα διαφωνίας επί τεκμηριωμένης αντιπρότασης. Σε περίπτωση μη αποδοχής αντιπρότασης με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου ισχύει η πρόταση / εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Μειώνεται η θητεία των αντιπεριφερειαρχών και των αντιδημάρχων σε 1 έτος, ενώ δίνεται η δυνατότητα αιτιολογημένης αντικατάστασής τους μετά τη πάροδο 6 μηνών.
 • Σε συνεργασία με τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, κάθε περιφέρεια προσλαμβάνει έναν εξειδικευμένο ειδικό σύμβουλο για θέματα πολιτικής προστασίας, ο οποίος θα είναι σε διαρκή συνεργασία όλο το έτος με την κεντρική κρατική δομή.
 •  ΠΗΓΗ - www.aftodioikisi.gr/